70394. lajstromszámú szabadalom • Fatalpú lábbeli

Megjelent 1917. évi január hó 29-én. - 1 ; * r— MAGY. ^ KIR. szabadalmi jj§lf f hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 70394. szám. I/b. OSZTÁLY. . Fatalpú lábbeli. SUHÁNYI MIHÁLY MŰASZTALOS, FARKAS BALÁZS ÜZLETVEZETŐ ' ÉS AMIRÁS BOGDÁN KERESKEDŐ SZAMOSUJVÁROTT. * A bejelentés napja 1916 március hó 4-ike. A jelen találmányt fatalpú lábbeli képezi, ] mely az eddig ismert ily lábbeliekkel szem­ben azáltal tűnik ki, hogy az a talp tartós voltán kívül a járást az eddig ismert fa­talpú lábbeliekben való járással szemben jelentékenyen megkönnyíti. Az e'ddig ismert fatalpú lábbeliek talpa ugyanis vagy tartós vplt ugyan, de merev-Bege folytán a járást megnehezítette, vagy hajlékony volt ugyan és megkönnyítette a járást, de egyrészt nem volt tartós, más­részt pedig csakhamar elveszítette hajlékony- # ságát. A régebben ismert fatalpú lábbeliek talpa ugyanis egyetlen egyenes- darab fából készült, mely a járást természetesen rendkívül meg­nehezítette és kellemetlenné tette; az ilyen lábbeliek talpa tartós volt ugyan, de a lábat igen gyorsan kifárasztotta. Ezen hátrányok elkerülése céljából a fatalpat nem egy, ha­nem két darabból készítették, mely darabok egymással csuklósan voltak összekötve; az ezen lábbeliekben való járás az előbb 'em­lített lábbeliekben való járással szemben ugyan meg volt könnyítve, csakhogy ezen lábbeliek talpa egyrészt nem volt -tartós, mert a két rész csuklós összeköttetése természetszerűen gyorsan megrongálódott, másrészt pedig a talp két részének csuklós összeköttetése az utcai tisztátlanságoknak .(sárnak, Lomoknak, piszoknak stb.) az ösz­szekötött részek közé való behatolása követ­keztében csakhamar megszűnt. A jelen találmányt képező fatalpú lábv beli már most mindeme kátrányokat .azáltal kerüli el, hógy megtartja , ugyan az egy darabban készült, merev fatalpat, de ezt akként képezi ki, hogy a lábfej járási moz­gásának két végfázisánál, nevezetesen a lábnak a földre való helyezésénél és annak a földtől való megemelésénél föllépő viszony­latoknak megfelel. A lábfej ugyanis a járás­nál nem párhuzamosan a földdel helyezte­tik erre, hanem bizonyos hegyes szög glatt, amikor is a lábfejnek a földre való teljes ráhelyezése a lábfejnek a sarokrész körül való lefelé forgatásával történik; a lábfej­nek a földről való megemelése (eltekintve a lábfejnek meghajtásától) ismét forgatás­sal történik, csakhogy most a lábfej elülső része azaz ujjak körül végez forgó mozgást. Ezen speciális viszonyoknak megfelelően van már most a találmányt képező lábbeli-I nek talpa akként kiképezve, hogy az egy darabban készült fatalp a láb tagoltsága I szerint maga is a sarokrészre, boltívi réSzré

Next

/
Thumbnails
Contents