70382. lajstromszámú szabadalom • Hengerfej elégési erőgépekhez

Megrí e l ent 1917. évi január hó 2 9-én . MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL ^SZABADALMI LEÍRÁS 70882. szám. V/d/a. OSZTÁLY. Hengerfej élégési erőgépekhez. KNÖPFELMACHER IGNAZ MÉRNÖK WIENBEN. A 69318. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentés napja 1915 január hó 30-ika és elsőbbsége 1914 január hó 31-ike. Jplen találmány tárgya a 69318. számú szabadalom szerinti Hengerfejnek további kiviteli alakjai, A kompressziótérnek, ille­tőleg a szűkriyakú összekötő tölcsérnek központos elrendezése a hengerhez az a hátránya, hogy a forró gázok közvetlenül a henger tengelye mentéd haladva érik a dugattyút. Ezt a hátrányt a jelen talál­mány azáltal szünteti meg, hogy a tölcsér olyképen van elrendezve, hogy az a be­lőle kilépő- gázokat nem a henger tengje­lyéban, hanem erre körülbelül merőlege­sen és lehetőleg a hengerfödőnek hűtött fala mentén vezeti, aminek .következtében a forró gázok a dugattyút löketének csak egy kis része alatt, érik, miért is a du­gattyú üzem közben sokkal kisebb mér­tékben melegszik föl. Ha továbbá a tüzelőanyaigköddel borí­tott falrészt .a kompressziótérben külön Hűtőközegeknek az alkalmazása nélkül | meghatározott hőfokon akarjuk megtar­tani, akkor ezien rész nagyságának egy bizonyos határt nem szabad túllépnie. Na­gyobb motoroknál azonban két vagy több ilyen rész vagy süveg alkalmazható, mielyek mindegyikéfiez egy-e^y külön hozzájuk központosán alkalmazott tüzelő­anyag fúvóka tartozik, ami által a tüzelő­anyagnak egyenletes elosztását és a nyak­torkolatoknak az egész kerületre való el­osztása következtében a dugattyúnak jobb hűtését érjük el. Végül nehéz olajoknak az alkalmazá­sánál a fölfelé írányúló fúvókának az a háltránya, (hogy túlgyöngén kilő veit tü­zelőanyag részecskék Hullnak vissza a fú­vókára vagy annak közelébe, ott csöppe­ket képeznek és elkQkszolódnak, ami a fúvókának működését zavarja. Hogy ezt megakadályozzuk, a fúvókát úgy rendez­zük el, hogy mindig körülbelül függélye­sem lefelé föcskendez. Ezáltal az elrende- N zés által azt az előnyt is elérjük, hog£ még igen kis tüzelőanyagtöltéseknél is valamennyi tüzelőanyagrészecskének a forró falat el kell érnie, aminek következ­tében a gép üres menetnél és csekély ter-I helésnél is biztosan jár. A csiatolt rajzon a találmány tárgyának példakénti kiviteli alakjai láthatók. Az 1, és 2. ábra két egymásra merőleges függélyes metszete egy állómótornak, a 3. és 4. ábra függélyes, ill. vízszintes metszete egy fekvő motornak, végül az 5. ábra egy nagyobb motornak fügjgé-

Next

/
Thumbnails
Contents