70355. lajstromszámú szabadalom • Elektromos hajtóberendezés cséplőgépeken

vyglrtfent 1917. évi január bió2g-éii. MAGY. ^ KIR UMWÍ. f szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS s / 70855. szám. > X/a. OSZTÁLY­Elektromos hajtóberendezés cséplőgépeken. > ' nőtt. gáspár üzemigazgató mezőkövesden. A bejelentés napja 1915 szeptember hó 12-ike. A jelen találmány szerint a cséplőgép Idaiára, illetve végére egy szekrény van föl­zerelve, melyben a cséplőgép meghajtására zolgáló elektromos motor, indító kapcsoló s biztosíték, valamint egy kettős huzal­árcsa van elrendezve; az árammérő a íűködés közben beálló rázkódásra való ikintettel a szekrényen kívül helyeztetik 1 és konektor által van a szekrényhez, let ve kapcsolótáblával kapcsolva. Á meg­ajtásboz szükséges elektromos áramot egy izonyos egységekből összetett kábel vagy fféle a legközelebbi elektromos fővezeték­öl elágaztatja. A mellékelt rajzon a találmány tárgya gy példaképeni foganatosítási alakban ematijrasan van föltüntetve. 1. ábra a cséplőgépre fölszerelt berende­ést bátulnézetben mutatja. 2. ábra a konektoros árammérő. 3. ábra a vezetéktartó villa. 4. ábra egy kettős huzaltárcsa függélyes larántmetszete. Az (a) cséplőgép hátsó végén (b) szek­ény van fölszerelve, melyben a (c) elek­romos mótor van elhelyezve. A mótor szíj­árcsája (d) hajtószij által a cséplőgép hajtó­árcsájával van állandóan összekötve. A leekrény jnásik végén kettős (e) huzáltárcsa van elrendezve, mely az oda és vissza^ vezető áram vezetésére szolgáló (i, h) huza­lokat külön fölcsavarva tartja. A huzáltárcsa tengelye a szekrény oldal­falán áthatol és (f) forgattyúban végződik úgy, hogy a tájrcsa kézzel forgatható. A^ tárcsán továbbá (g) kontaktus van alkfft-. mazva, mely az (i, h) huzalok belső végét foglalja, míg a huzalok külső vége közvet­lenül lesz a csatlákozó huzallal vagy áram­forrással összekötve. A (j) jelzéssel ellátott szekrényben továbbá az indító kapcsoló és a biztosítékok foglalnak helyet. A kapcsoló (k) kontaktusa (1) konektor és kábel révén az (m) árammérővel köthető össze. Ezen árammérő (n) pálcán foglal helyet, mely hegyezett végével a földbe tűzhető úgy, hogy az árammérő a cséplőgép rázkódásai­. tói függetlenül működik. A (b) szekrényben elrendezett huzaltárcsán kívül az áramveze­ték hosszához képest póttárcsák kapcsol­tatnak, melyek mindegyike bizonyos men­nyiségű páros huzalt tartalmaz. Minden huzaltárcsán (g) kontaktus van elrendezve, melyhez a csatlakozó huzaltárcsa huzal­jainak végét foglaló konqtotor kapcsolható-E célból a huaaltárcsa (r) középfala, vala­mint a szélső falak egyike át van fúryg s ezen furatokon át van a huzal belső vége

Next

/
Thumbnails
Contents