70278. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fertőtlenítő anyag készítésére

* Megjelent 1917. évi január hó 19-én. •. I!' '. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL js.tu. -.viai íiíí 70278. szám XXI,b. OSZTÁLY. Üi'VrisV Eljárás fertőtlenítő anyag készítésére. RÉTLAKI FERENC FÓÁLLATORVOS BUDAPESTEN. / A bejelented napja 1916 január hó 10-ike. > Az eddig használatban lévő és a gya­iíórlatbán bevált-fertőtlenítő szerek közül közismertek a formálni, karból, szublimát és 3"20%-os mésztej. Middezek nemcsak a gyógyászatban, hanem a preventív egész­ségügyi fertőtlenítő eljárásoknál alkalmaz­tatnak igen gyakran. Mindezen szereknek ónban több rendbeli hátrányaik vannak. !i A szublimát és'karból igen nagy mérgek, miért is aránylag csak híg oldatokban al­kalmaztatlak. A karbolnak mint fertőtlenítő éíernek főháti-ánya, hogy tárgyak fölületé­tt§k, falaknak stb. fertőtlenítésénél hamarabb párolog el. mintsem a kórokozó csirákat elpusztította volna. A szublimát falak fertőt­lenítésére teljesen alkalmatlan, mivel a meg­ejtett vizsgálatok szerint a fal anyagaival éWfitkezve; hatástalan vegyületté alftkHl át. A; foíínalin gázkályhák révén alkalma ztatik. l%jíesztéöé sok nehézséggél és tűzveszély­nél jár, miért Csakis szakemberek-fölügyé­léte alatt alkalmazható. 1 ;; í A 20%-os mésztej mint preventív fertőt­lenítőszer igen kiváló, hátránya azonban, hogy előállításához frissen égetett mészkő szükséges, mivel ha az égetett mész hosz­szabb ideig áll, úgy a levegőből vizet és szénsavat vesz föl és hatástalan vegyületé alakúi át. A frissen égetett mészkőnek beszerzése pedig- gyakran igen nagy nehézé ségekbe ütközik.:- . . ; Jelen találmány tá/gya eljárás. aroéllyel oly fertőtlenítőszer állítható elfy: mely asj összes föntnevezett hátrányokat kiküszöböli és a formaiinnak és löéöztejoek előnyéit egyesíti. Épületek) lakószobák, kaszárnyák stb. falainak fertőtlenítéséré ugyanis két eljárás használatos. Az a mechanikus tisztítás kapcsolatban < vála^ mely fertőtlenítőszerrel (mész, karból stb1 .)', a másik eljárás pedig a formaldehyd gőzö­lés. A jelen eljárás szerint készült fertőt­lenítőszer ezen két eljárás előnyeit egye* siti afiélkűl, hogy költségesebb lőszereiéül vagy iskolázott fertőtlenítő szeíöéíyfcétef kívánttá, amellett praktikus értelemben xMé séíü nem mérgező, sem • pedig hasznátáte tőíífreszéllyel ném jár/ VégttI; ti fertőtléfiítő* képessége az éÖdig használatos ö^-tm'fcáa'-*­biHt, l°/ó-os 4z«blimátöt, vagy 20%-os m&áí* tejei háíáséb&W^löIülmulja, i- i •úV'OJ ÁÍ eljárás lényegé, hogy; naészősífüst (GaO.) ametylaldehyd kondenzációs termé­kével a trioximethylennel, illetve parafor­maldehyddel keverünk ősszé és hatásemelő szerekként nátriumhydrokarbonátot (Na3 C08 ), ferrumszulfát-ot (Fe2 S04 ) és káliumalu­miniumszulfátot (KaÁl2 S04 ) keverünk hozzá

Next

/
Thumbnails
Contents