70241. lajstromszámú szabadalom • Takarékossági üstház

Megjelent 1917. évi január hó lö-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL 70241. sjíám. IV/b. OSZTÁLY. Takarékossági üstház. IFJABB PAPP GYÖRGY KERESKEDŐ BUDAFOKON. A bejelentés napja 1914 december hé 15-ike. E. találmány a jelen időben közhaszná­latban lévő üstházaktól külső tekintetben alig különbözik; de használhatósága, anyag- és szerkezeti alkotórészei, úgyszin­tén tüzelőanyag- és időmegtakarító volta, azokat jóval fölülmúlja. A jelen időben használt üstházaknál-á tűzfészekben való tűzgyújtás után a lég­áramlat úgy a lángot, mint a füstöt az üstliázkürtön (f) keresztül a kéménybe, illetve az üstházcsőbe viszi, ennélfogva csak az üstfenék (D) van kitévé hevülés­nek, az üst fölső oldalai azonban a láng érintetlensége folytán hevületlenek ma­radnak; de a takarékossági üstházriál úgy a láng, mint a füst a tűzfészekből kiin­dulva (á) a füst- és lángfölvezető csator­nán (b) áthalad és az üstnek fölső olda­lát körbefutó kürtbe jut (d), ahol egy egész fordulatot végez az üst oldala kö­rül. Az által pedig, hogv a függélyesen álló elzárólemezt (c), mint a rajz is lát­tatja, a füstöt kivezető cső (f) baloldalára úgy erősítem föl az ugtház falon (E), hogy annak belső íves végződése az üstnek ív­hajlatú külsejével szoros csatlakozást ké­pez (mit látFat a 2. sz. ábra), továbbá az által, hogy ugyanilyen csatlakozásban van az üstkerület külső folületével, az üstház belső oldalára szögecseléssel derékszögü-1 leg fölerősített és vízszintesen nyugvó el­zárólemez is (g); e függélyesen és vízszintesen nyugvó el­zárólemezek alkalmazásával kényszerít­jük a füstöt és. lángot a légáramlat közre­működése által a fölső üst oldala megke­rülésére, miáltal nemcsak az üstfenék, hanem annak fölső oldala is hevülésnek vari kitéve. Az • 1. számú ábra «középeii metszve elöl­nézetben, a . 2. számú ábra középmetszetben oldalról nézve, a 3: számú ábra elő és távlati képben lát­tatja az üstházat üsttel és a beosztási szer­kezet alkotó részeivel. Hamutartó (B), haniúrostély (ál), tűz­fészek (á), füst- és lángfölvezető csatorna (b), függélyesen alló elzárólemez (c), víz­szintesen álló elzárólemez (g), tűzfészek üvegfalazat (F), füstkivezető kürtő (f), üstház vaslemez burokja és agyagbélelése (E), vízszintesen körbefutó láng- és füst­kürtő (D), tüzelőajtó (h), tartólábak (H). 1. Az üstház oldalburkolatát 2 mm. vas­tag hengerelt vaslemezből, az üst fölső körkerületének megfelelő méretben 3 drb merevítő lapósborda vasakkal, foglaló

Next

/
Thumbnails
Contents