70137. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fa kéregtelenítésére és a kapott kéreg szárítására

Megjelent 1917. évi január hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70137. szám. VIll/c. OSZTÁLY Berendezés fa kéregtelenítésére és a kapott kéreg szárítására. GÜTSCHOW HEINRICH ADOLF GYÁROS EBEKttACHBAN. A bejelentés napja 1916 március hó 31-íke. Elsőbbsége 1916 február hó 2-ika. A találmány tárgya helyhez kötött vagy , s/állítliató berendezés, melyben fát gőzö- I léssel kércgtelcníthetünk és a kapott kér- | gel megszáríthatjuk. A berendezés emele- '< tesen van kiképezve és mindegyik emelet j több rekeszt tartalmaz, melyek egy része j a kéregtelenítcndő fát, másik része pedig . a kérget fogadja be. A berendezés cső- j rendszerrel van ellátva, melyen át gőzt ] vezetünk be; a gőzt telített állapotban a kéreg szárítására és ezután a fa kéregte- , lenítésénél segédeszköznek használjuk. Í A melékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van föl­tűn let ve és pedig szállítható berendezés alakjában. Az 1. ábrán a .'5. ábra C—D vonala szerint vett metszet, a 2. ábrán a ábra F.—F vonala szerint vett metszet és a 3. ábrán az 1. ábra A—B vonala szerint vt !.t metszet látható. A (W) kocsi fölső emelete az (i) cső­rendszerrel van ellátva, melybe az (a) elosztócsövűn át tetszőleges gőzfejlesztő­ből vett gőzt vezetünk. Ez a gőz levegőt melegít föl, mely a (g) csatornákon és az (f) csapószelepeken belépve az (i) csövek közölt a szárítandó kérget tartalmazó kocsitérbe áramlik, a kérgen alulról föl­felé áthatol és a kocsin elrendezett egy vagy több (k) szellőző által elszivatik, ami által hatásosabb légkeringést érünk el. A szellőzőket az (e) vezetéken át tetszőleges gözforrásból bevezetett gőzzel farijuk üzemben. Miután a gőz melegének egy részét az (i) csövek falai által a levegőnek átadta, a (b) vezetéken át az alsó emeletbe áram­lik és mint fáradt gőz, azt a gőzt helyet­tesíti, mely a fának a kércglelenítéshez való előkészítésére szükséges. Ha a fölső emeltre gőzt nem akarunk vezetni, akkor a gőz a (c) vezetéken át áramlik az alsó emelet egyes rekeszeibe, amikor is a gőz (c')-nél lép be. A kondenzvizet (d')-nél leszivatjuk, a (d) csövön át elvezetjük és célszerűen újra gőzfejlesztésre használjuk. A berendezés töltése és kiürítése a (h) aj­tókon át történik. Az új berendezéssel elért fő előny abban áll, hogy az bármilyen tetszőleges helyen, pl. a kéreg termelési helyén fölállítható és légszáraz kéregnek röviddel a fák kivá­gása után egy készülékben való előállítá­sát leszi lehetővé.

Next

/
Thumbnails
Contents