70136. lajstromszámú szabadalom • Berendezés üreges üvegtesteknek sajtolással és fúvással történő előállítására

I Meídeient 1»16. évi december hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70136. szára. XVII/e. OSZTÁLY. Berendezés üreges üvegtesteknek sajtolással és fúvással történő előállítására. AKTIENGESELLSCHAFT GLASHÜTTENWERKE ADLERHÜTTEN CÉG PENZIGBEN. A bejelentés napja 1916 iebruár bó 16-ika. A jelen találmány berendezésre vonat­kozik üreges üvegtesteknek sajtolással és fúvással történő előállítására és lényegi­leg abból áll, hogy egy olyan tartószerke­zetben, mely a félgyártmány sajtolására való és kúp- vagy hengeralakú sajtolótér­rel biró előformára van illesztve és mely egy zárt, az előforma fölső szélével a készgyártmány nyak- vagy fejrészének alakját adó formagyürüt hord, kézzel vagy önműködően a sajtolt félgyártmány sze­gélykarimája felé közelíthető és áltól el­távolítható pofák, ujjak vagy effélék van­nak elrendezve a sajtolt félgyártmány tar­tására és annak az előformából a kész formába való átvitelére. A mozgatható tartópofák vagy ujjak emellett olvan alakúak, hogy csak rövid darabon nyúlnak a félgyártmány szegély­karimája alá, ennek csak legkülsőbb szé­len, a kész forma pedig úgy van kiké­pezve, hogy fölső szélével a tartószerkezet pofái és a félgyártmány fölső része közt képződő gyűrüalakú hézagba nyúlik be, miközben a szegélykarima alsó oldalára támaszkodik. A tartószerkezet azonban a berendezés olyan kiképzését is megengedi, hogy a tartószerkezet által megfogott félgyárt­mányt az előformában, egy hengeres sajtolóköldök a kész üvegedénynek adni kívánt falvastagságban, nagyobb magas­ságban, hengeresen már készre sajtolja és ez a félgyártmány a kész formába való átvitele után ebben készre fuvatik. Az új berendezés azt az előnyt nyújtja, hogy az előformában kúp- vagy henger­alakra sajtolt félgyártmány, a kész for­mába való átvitelekor, biztosan meg van támasztva és a készre fuvaíáskor a forga­tott készforma forgásában részt nem ve­het, valamint, hogy a kész forma fölső szélének az üvegedény szegélykarimájá­nak alsó oldalához érése folytán teljesen varratnélküli üvegedény készíthető. További előnyt nyújt a találmány a kész forma egyes részeinek olyan elren­dezése folytán, hogy e forma oldalfalai, a helytálló és egy nedves födéllel vagy effé­lével lefödött, egyszersmind a fejformát képező tartószerkezet és a szintén helyt­álló formafenék közt, a félgyártmány készre fuvatása közben, az üreges üveg­test körül forgatható anélkül, hogy az üvegedény eltorzulna, j A mellékelt rajzon a találmány tárgyáj.

Next

/
Thumbnails
Contents