70126. lajstromszámú szabadalom • Szövőeljárás kettős plüss-szövet előállítására

Megjelent 1916. évi december hó 29-én. MAGY. gfa KIR SZABADALMI jWg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70126. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Szövőeljárás kettős plüsszövet előállítására. WILHELM STACHE CÉG CHEMNITZBEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 30-ika. Elsőbbsége 1913- január hó 16-ika. A találmány tárgya szövő eljárás kettős plüsszövet előállítására. . A mellékelt rajz a kettős szövet hossz­metszetét ábrázolja. Az ábra bal oldala az árút fölvágás előtt, jobb oldala a kész árút tünteti föl. Mindenütt egy vastag (a) vetü­lékfonal fekszik egy vékony (b) vetülék­fonallal szemben. A (c) bolynyalábok ismert módon azáltal jönnek létre, hogy a (d) lánc­fonalak fölvágatnak. Minden bolynyaláb bel­sejében (x)-nél egy vékony vetülékfonal fekszik. Az új eljárás abban áll, hogy az (a') és a (b') vetüléket, tehát minden egyes kettős szádképzésnél egy vastag vetülékfonalat az egyik szövetszél felől és egy vékony vetü­lékfonalat a másik szövetszél felől egyide­jűleg be. A két vetélő tehát ellenkező olda­lak felől felől egyidejűleg hatol be, egy­mással a bordaszélesség közepén találkozik és az ellenkező oldalakhoz érve oly érte­lemben cseréltetik ki, hogy következő be­vezetése végett az alsó vetélő a fölső fiókba a fölső vetélő azonban az alsó fiókba jut. A munkafolyamat a vetélőszekrények fölvál­tott emelése ós sülyesztése által folytonosan ismétlődik és mindig a szövőszék [két olda­lán egyidejűleg és mindig abban a pillanat­ban, amikor a vetélők bordaládán átha­ladnak. Az új szövő eljárás előnyei lényegben abban állnak, hogy meghatározott időben kétszer annyi árút lehet elkészíteni, mint az eddigi eljárás szerint, melynél mindigaz egyik vetélőnek előbb a fölső fiókon, azután ugyanezen vetélőnek az alsó fiókon és meg­fordítva kellet áthaladnia. A gazdasági nye­reség tehát rendkívül nagy. A láncanyag gyors beszövése következtében a borda által okozott súrlódás is felére csökken és láncfonalszakadás ritkábban fordul elő. SZABADALMI IGÉNY. Szövő eljárás kettős plüsszövet előállítására, azáltal jellemezve, hogy a vastag fona­lat hordó vetélő és a vékony fonalat hordó vetélő egymás fölött egyidejűleg ellenkező irányban haladnak át a borda­ládán, mire a visszatérés előtt kicserél­tetnek, mimellett az előbb az alsó fiókba bevezetett vékony ugyanazon munka­szakaszban a fölső fiókba vezettetik át. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 MíZVéNY lA*8A6At» NVUMOÁ.1A BUOAÍt*'

Next

/
Thumbnails
Contents