70097. lajstromszámú szabadalom • Eljárás összeillesztett üveglapok előállítására

Megjelent 1916. évi december hó 27 -én . KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70097. szám. VII/d. OSZTÁLY. Eljárás összeillesztett üveglapok előállítására. WIESE EMIL TISZTVISELŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1915 junius hó 15-ike. Elsőbbsége 1911 julius hó 0-ika. Ismeretes oly összeillesztett üveglapok előállítása, melyeknél az üveglapok gelatin­nal, mely fölületén alkalmas oldószerekkel föllágyíttatik, vannak összeillesztve. A gelatin azonban fölületén való fellá­gyítása által egyenlőtlenné válik, ami a fo­kozott vagy' csökkentett nyomás mellett való utólagos fölhevítés által nem,egyenlít­hető ki; ennek folyománya, hogy az üvegen nem lehet tisztán átlátni. Összeillesztett üveglapot, mely minden követelménynek megfelel, úgy kaphatunk, hogy hidegen folyós, teljesen tiszta és szín­telen gelatinoldatot készítünk és azt gon­dosan megtisztított, vízszintes helyzetben levő üveglemezekre kiöntjük. Az üvegleme­zek széleire két milliméternyire kinyúló karton- vagy vékony kéregpapircsíkok vannak ragasztva, hogy az oldat lefolyását megakadályozzuk és hogy egyúttal a réteg magasságához mértéket nyerjünk. A gelatin megmerevedése után két-két üveglemezt gelatinrétegeikkel egymásra fektetünk, az­után az üveglemezeket ismert módon meg­melegítjük és erős nyomásnak vetjük alá, ami által benső összeilleszkedést érünk el. Az ezen eljáráshoz szükséges gelatinol­datot úgy kapjuk, hogy gelatint hidrogén­szuperoxid, ecetsav és horganyklorid be­hatásának tesszük ki. Példa: 1 liter 3°/0 -os hidrogénszuperoxidhoz 10Ö cm8 tiszta ecetsavat adagolunk és ebben 180 gr. horganykloridot oldunk föl. Ezen folyadékban azután 600 gr. gelatint mérsé­kelt melegítés mellett föloldunk ; az oldatot négy-öt napig állni hagyjuk és azután le­szűrjük. Az ilymódon kapott színtelen és tiszta gelatinoldat kiváló módon alkalmas mikro­szkopikus és természettudományi készítmé­nyekhez is. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás összeillesztett üveglemezek elő­állítására, azáltal jellemezve, hogy az üveglemezeket hidegen folyós gelatin­oldattal borítjuk, az oldat megmereve­vedése után egymásra fektetjük és az­után ismert módon melegítés közben erős nyomásnak tesszük ki. 2. Eljárás hidegen folyós gelatinoldat elő­állítására, az t. igényben védett eljárás foganatosításához, azáltal, jellemezve, hogy gelatint hidrogénszuperoxid, ecet­sav és horganyklorid behatásázak vet­jük alá. "UJ» RÁSZVÁNVTARSÁSAC NYOMDÁJA BUOAPÖ.TETL

Next

/
Thumbnails
Contents