70041. lajstromszámú szabadalom • Celluloid fehérnemű

Megjelent 1916. evi december ho 12-é u . MAGY. KIR. SZABADALMI |0j| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70041. szám. I/e. OSZTÁLY. Celluloidfehérnemü. FABRIK WASSERDICHTER WÁSCHE LENEL, BENSINGER & C° CÉG MANNHEIM-NECKARAUBAN. A bejelentés napja 1916 március hó 31-ike. Elsőbbsége 1916 március hó 24-ike. A celluloidfehérnemü terén ezidősze- í rint forgalomban lévő és ismeretes cikkek különfélék. A legegyszerűbbek kicsáko­zott celluloidlapokból állanak további ki­viteli alak celluloidlapokból és ezek közé helyezett szövetrétegekből áll, mimellett még azon módosítás is fölemlítendő, a melynél a celluloid- és szövetrétegek egy­mással össze vannak téve. Végül celluloidfehérneműnél közbenső réteg gyanánt a két lap között papiros­anyagot is használtak. Használhatóság és vászonfehérnemühöz való hasonlóság te­kintetében a legjobb eredményt az a fe­hérnemű adja, amelynél a közbenső ré­" teg szövetből van. A szövetbetét azonban rfiaga sokkal drágább, mint a papiros és bizonyos körülmények között, mint éppen jelenleg (a nyers anyag lefoglalása miatt) nehezen és csak nagy költségekkel sze­rezhető be. Papirosanyagnak közbenső réteg gya­nánt való alkalmazása másrészt azzal a hátránnyal jár, hogy a kész fehérnemű­daraboknál a veszélyeztetett helyeken, mint például a széleken, szögletekben, gomblyukaknál és más hasonló helyeken nincs meg a szükséges ellenállóképesség. A találmány tárgya már most olyan ter­í mék, amelynél közbenső betét gyanánt szövőanyagból és papirosból egyesített ré­teg van alkalmazva. Mellékes emellett, hogy mily módon történt a papiros és szövőanyag egyesítése. Ez a betét lénye­gesen olcsóbb, mint az eddig alkalmazott, kizárólag szövetből való betét, másrészt azonban a fehérnemű ellenállóképességét nagyobb mértékben növeli, mintha csak papiros találna alkalmazást. A termék előállítási költségei, ha nem is olyan ki­csinyek, mint papirosnak egyedül való al­kalmazása esetén, mégis jóval kisebbek, mint szövet használatánál. Hozzájárul ehhez még, hogy a szövet­hez való nyersanyag beszerzése, úgy amint az a találmány tárgyához szükséges, leg­alább lehetséges, míg az eddig alkalma­zott textilszövetek egyáltalában a lefog­lalt árúkhoz tartoznak és egyáltalán nem kaphatók. SZABADALMI IGÉNY. Celluloidfehérnemü, mely két külső cel­luloidföd őrét égből és egy közbenső ré­tegből áll, jellemezve azáltal, hogy be­tét gyanánt egy vagy több, szövő­anyagból és papírosanyagból összetett réteg van alkalmazva. MLLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG N fOMDÁjA eUüAPEST*.

Next

/
Thumbnails
Contents