70004. lajstromszámú szabadalom • Sima belső fölülettel bíró fémtömlő

Megjelent 1916. évi november iió a 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70004. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Sima belső fölülettel biró fémtömlő. LOUIS BLUMER GYÁRI CÉG ZWICKAUBAN. 4 bejelentés napja 1913 november hó 11-ike. Elsőbbsége 1912 november hó 13-ika. Már régebb idő óta ismeretes a fém­tömlőknél simább belső fölület elérése céljából az egyes csavarulatok közé sza­lagot tekercselni,' melyeknek menetei egymást zsalúszerűen túlfödik. Ennek nagy hátránya azonban az, hogy a belső, tekercselés meneteit nem lehet tömíteni, miáltal az így elkészített tömlőt sok eset­ben nem lehet használni. Jelen találmány tárgyát képező fém­tömlő, mely a mellékelt rajzban három­féle kivitelben van föltuntetve, a föntem­lített hátrányt azáltal szünteti meg,# hogy a fémtömlő belsejében alkalmazott sza­lag egyes tekercseibe, vagy pedig, ameny­nyiben a fémtömlő egyes önmagukban véve zárt gyűrűkből áll, a gyűrűk közé alkalmazott s egymást zsalúszerűen túl­fodő betétgyűrűk belső fölületébe az (a) hornyot vasaljuk be, melybe a tömlő­fonalat fektetjük be. Egy további előnye a jelen találmánynak az, hogy a tömlő tekercseinek, ill. gyűrűinek belső fölüle­tén is van alkalmazva egy (b) horony, mely pontosan összeülik a belső tekercse­lés tömítőhoronyainak domborulatával s ily módon a belső tekercselés pontosan követi a külső, tekercselés mozgását. SZABADALMI IGÉNY. Sima belső fölületű fémtömlő, mely­nél a tömlő belsejében ismeretes mó­don alkalmazott szalagtekercselésen hornyok vannak alkalmazva, azzal jellemezve, hogy a külső tekercselés a belső tekercselés tömítőhoronyaival illeszkedő hornyokkal van ellátva, melyekkel a külső tekercselés a belsőt fogva tartja. (1 rajzlap melléklettel.) *ALLM RÉS?VfcNVlAmA&Át- NYOMOZZ flUDAnm*

Next

/
Thumbnails
Contents