69995. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fehér zománcok előállítására

^ Megjelent 1916. évi november hé 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69995. szárn. XVI'e. OSZTÁ LY. Eljárás fehér zománcok előállítására. VEREINIGTE CHEMISCHE FABR1KEN LANDAU, KREIDL, HELLEB & C° CÉG WIEN BEN. A bejelentés napja 1915 december hó 1-je. Elsőbbsége 1912 október hó 22-ike. A találmány tárgya eljárás fehér zomán­cok előállítására a zirkonium és titán oxid­jainak és szilikátjainak alkalmazásával. A találmány azon a megállapításon alapszik, hogy az említett oxidok és szilikátok, melyek normális alakjukban nem mutatják a fedő­képességhez szükséges sajátságokat «gél»­alakban nagy fedőképességet mutatDak. Ebez képest a találmány szerinti eljárás abban áll, hogy fehér zománcok előállításánál za­varosodást előidéző szerek gyanánt az emlí­tett oxidok, illetve szilikátok kolloidjait al­kalmazzuk. Ezen oxidokat és szilikátokat zavarosodást előidéző szerek gyanánt való használatra azáltal tesBzük alkalmassá, hogy azokat igen finom álakra hozzuk és savanyú vagy al­kalikus vízzel maratjuk. «8ol»-alaku kolloid képződése elkerülendő. Ezen kolloidos zavarosodást előidéző szert a fedőzománchoz ismert módon a malomban adjuk hozzá. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás fehér zománcok előállítására a zava­rodás előidézésére alkalmas zirkonium­é3 titánvegyületek alkalmával, jellemezve azáltal, hogy ezen zavarosodást előidéző szereket kolloidos gél-alakban használjuk • ALI AA REARVFT-V I ALMAFTJG I MOAJA auOAftsie*

Next

/
Thumbnails
Contents