69987. lajstromszámú szabadalom • Berendezett sodrott bábbal bíró szivarokat készítő gépek számára a báb végeinek formálására

^ Megjelent 1916. évi november hé 24-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI wBB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69987. szám. X/c. OSZTÁ LY. Berendezés sodrott bábbal biró szivarokat készítő {(épek számára a báb végeinek formálására. INTERNATIONAL CIGAR MACHINERY GOMPANY CÉG NEW-YERSEYBEN. 4 67124. sz törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1915 május hó 25-ike. A jelen találmányt berendezés képezi sodrott bábbal biró szivarokat készítő gé­pek számára a báb végeinek formálására. A szivarok ugyanis két főcsoportba oszthatók, melyek közül az egyik „sajtolt bábú", a másik „sodrott bábú" szivarok elnevezés alatt ismeretes. Sajtolt bábbal biró szivaroknak készítésénél bizonyos mennyiségű tölteléklevelet a borítékkal átfonunk és az ekként készített bábot egy sajtóban oly hosszú ideig sajtoljuk, mely elégséges ahhoz, hogy a dohány természetes rugalmasságát elveszítse és a báb egy meghatározott, végleges alakot vegyen föl. Sodrott bábnak készítésénél a töltelékleveleket a borítékkal sodrás köziben átfonjuk és az ekként elkészült bábot, minden forma használata nélkül a burkolattal látjuk el. Ezen kétféle szi­var egymástól igen eltérő tulajdonságokkal bír. A sajtolt bábú szivar tömött, kemény és a burkolat a bábhoz jól hozzásimul, de a szivar nehezen szíható, míg a sodrott bábú. szivar, még száraz állapotban is, aránylag puha és könnyen szíható. A sodrott bábú szivaroknak készítésé­nél azonban nagy nehézségeket okoz a szivar hegyes végének, vagyis azon ré­szének formálása, melyet a szivarnak meggyújtása előtt levágunk; de nehézsé­get okoz ezen szivarok másik, tompa vé­génele formálása is. Ezen nehézségeknek oka az, hogy a bábnak végein igen kevés dohány van és a dohány maga rendkívül hajlékony és lágy, amiért is a báb végré­szeinek burkolása közben az ezekben lévő dohány megcsavartatik és alakját megváltoztatja, a burkolás után pedig ez a megcsavarodott dohány, száradása köz­ben, mozgást végez és a burkolattól el­válik. A jelen találmányt képező formáló­berendezés oly bábnak előállítását tesá lehetővé, mely hosszának legnagyobb ré­szén a sodrott bábnak tulajdonságaival, hegyes vagy bizonyos szivartípusoknál, hegyes és tompa végén a sajtolt bábok­nak tulajdonságaival bír. A bábformáló­berendezés ezenkívül még égy, az ekként formált bábnak végrészét egyengető szer­kezettel van fölszerelve; az ezen, vala­mint több más, itt meg nem említett, de alább részletesen ismertetett szerkezetből álló berendeisésnek egy foganaiosítási

Next

/
Thumbnails
Contents