69970. lajstromszámú szabadalom • Légbeáramlási nyílásokkal ellátott lengő torlasztó szerkezet vándorrostélyok hátsó vége számára

Megjelent 1916. évi november hó 22-én. MAGY. KIR SZABADALMI fjjfj f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69970. szám. •Il/c. OSZTÁLY. Légbeáramlási nyílásokkal ellátott, lengő torlasztó szerkezet vándorrostélyok hátsó vége számára. L. & G. STEINMÜLLER CÉG GUMMERSBACHBAN. A bejelentés napja 1915 december hó 30-ika. A jelen találmány szerint a vándorrostély­nak hátsó végén, a légbeáramlási nyílások­kal ellátott, lengő torlasztó szerkezetet ren­dezünk e), mely egyes részekre van osztva, melyek külön-külön vannak súlyokkal meg­terhelve. Lengő torlasztó szerkezetek, melyek meg vannak terhelve és melyek szélességükben meg vannak osztva, már ismeretesek; ezek az ismert torlasztó szerkezetek azonban a tüzelési térnek hátsó részét egy, a vándor- ' rostély fölött meghagyott szűk hasítéknak kivételével, teljesen elzárták, minek követ­keztében ez a hasíték üzem közben salak-és hamurészekkel annyira megtelt, hogy a levegő hátulról és a rostély fölött nem ára­molhatott be tüzelési térbe. Azáltal már most, hogy a jejen találmány szerint a torlasztó szerkezet rostély gya­nánt van kiképezve, hátulról a- rostély fölé levegő juthat a tüzelési térbe, ami lehetővé teszi, hogy a tüzelő anyagot a rostélynak hátsó végén nagy mennyiségben fölhalmoz­zuk úgy, hogy ott a tüzelő anyagnak vas­tag rétege rakódjék le. A lengő rostélyon beáramló levegő legelőször is ezen a ros­télyon melegszik föl, azután mindig több és több hőt vesz föl a Tengő rostély mögött fekvő nagy mértékben kiégett tüzelő anyag­nak rétegén való áramlása közben, majd erősen fölhevült állapotban jut a fölhalmo­zott tüzelő anyagnak mellső részéhez, a hol az ott lévő, még el nem égetett tüzelő anya­got teljesen elégeti. A lengő rostélynak megosztása és az egyes részeknek külön megterhelése módot nyújt arra, hogy a rostélynak hatását a szélesség ' irányában az üzemszüségletnek megfelelően szabjuk meg. A rostélynak szélén ugyanis a tüzelő anyag rétegének vastagsága na­gyobb, mint a rostélynak közepén, a miért is a középső rostélyrészeket másként kell megterhelni, mint a szélső részeket. A tüzelési berendezésnek azon részét, a melyen a lengő rostély függ, célszerűen hátrafelé lejtősen képezzük ki úgy, hogy közvetlenül a lengő rostély előtt, ezen ros­tély felé lejtő tölcséralakú vezető fölület létesül. Ha a salak á rostélyon oly darar bókká sül össze, melyek magasabbak, mint a vándorrostély és a lengő rostély fölső záró éle között lévő és a leügő rostély ál­tal uralt szabad átáramlási harántmetszet, akkor a lengő rostély a salakdarabra egy-

Next

/
Thumbnails
Contents