69953. lajstromszámú szabadalom • Fúrófej köralakú vágótárcsákkal

Megjelent 1916. évi november l»ó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69953. szám. XII/f. OSZTÁLY. Fúrófej köralakú vágótárcsákkal. REED CLARENCE EDWARD MÉRNÖK HOUSTONBAN (TEXAS ÁLLAM). A bejelentés napja 1915 december hó 20-ika. Jelen találmány tárgya köralakú lemez vagy tárcsa alakjára kiképezett vágó szer­számokkal ellátott fúrófej. A találmány célja oly fúrót létesíteni, melynek lapos köralakú lemezszerű vágói úgy vannak szerelve, hogy a fúró működé­sénél a vágott anyag súrlódása a vágó­szerszámokat csapágyaikban forgásba hozza, anélkül, hogy eltömódés jöhetne létre. El­tömődésnél a vágószerszámok egy folton laposra csiszolódnak és így a fúró haszna­vehetetlenné válik. A. találmány egy másik célja a vágókat a fúrófejben akként beszerelni, hogy a vágó az előállított fúrólyuk tengelyére merőleges síkban áll és előnyösen egy csésze körül forgattatik, mely csészét egy a fúrófej által a vágó mindkét oldalán tartott csap hordja. A találmány egy további célja a fúró­fejet akként szerkeszteni, hogy lágy anyag­ban, mint pl. homokos talaj, agyag és pala, dolgozó vágók az oldalfelületeikhez tapadó anyagtól megtisztíttassanak, mihelyt a vá­gók a hasított fejben forognak. A találmány egy vovábbi célja oly fúró­fejet létesíteni, melyben a« eltávolílandó anyag leöblítésére való vízcsatornák akként helyezhetők el, hogy lágy talaj fúrásánál keletkező vastag iszap nem juthat a csa­tornákba és azokat el nem tömheti, ami a fúrót üzemképtelenné tenné, mivel az anyag a vágókat körülburkolja. A találmány további célja tárcsaalakú vágókat alkalmazni, melyeknek fogai úgy vannak szerkesztve és elrendezve, hogy egész szélességükben hatolnak a fúrt lyuk falaiba. A találmány egy további célja egyszerű, tartós éa hatásos szerkezetet létesíteni, mely gazdaságos módon gyártható és egyes ré­szei könnyen összeszerelhetők. A talmány további célja végül hatásos kenőeszközöket alkalmazni a vágók csap­ágyainak kenésére. A csatolt rajzon a találmány tárgya egy példaképem kiviteli alakjában van feltün­tetve. Az 1. ábra egy fúrófej oldalnézete, a 2. ábra keresztmetszet a vágókat tartó csapágycsészéken keresztül, míg a 3. és 4. ábrák módosított kiviteleket mu­tatnak metszetben. A rajzon (1) jelzi a fúrófejet, melynek szűkített (1') fölső vége csavarmenettel van ellátva, hogy a csöalakú (2) fúrórudazatta', vagy működtető résszel összeköthető legyen*

Next

/
Thumbnails
Contents