69907. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rajzszögek előállítására

Megjelent 1916. évi novembei' hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69907. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Eljárás rajzszögek előállítására. METALLSTANZWERK GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG SCHWARZENBEFGBEN. A bejelentés napja-1915 november hó 9-ike. Eddig a rajzszögeket fejlemezből való kicsákozással oly módon állították elő, hogy a rajzszög szárát a lemez közepétől kiin­dulva már a végleges ékalakban kicsákoz­ták, a lemez síkjából kihajlították és az­után nyújtották oly célból, hogy a szög szárának a végleges hosszt megadják, ami a kicsákozásnál közvetlenül nem volt el­érhető, minthogy a fej lemez sugara kisebb, mint az a hossz, amelyet a szárnak adni akartak. Az ily módon készült rajzszögek hátránya, hogy a szárak vagy csúcsok a nyújtásnál gyöngíttetnek és ennek követ­keztében tartósságuk nem elég nagy. Hogy a szárak gyöngítését elkerüljék és mindamellett nagyobb szárbosszat érjenek el, azt az eljárást is követik, hogy a szá­rat a fejlemezből sarlóalakban csákozzák ki és azután kiegyenesítik. A találmány értelmében a szárat a csákozásnál vastagí­tással látjuk el és ezt utólag nyújtás által eltávolítjuk anélkül, hogy maga a szár gyöngíttetnék vagy vékonyíttatnék. Ezen eljárással sikerül a fejlemez sugarát meg­haladó hosszúságú, de emellett kellő ellen­«llóképességű szárat előállítani. Az eljárás egy foganatosítás! alakját a mellékelt rajz kapcsán ismertetjük, ahol az 1. ábra a kicsákozás által létesített nyí­lással ellátott fejlemez fölülnézete, a 2. ábra a fejlemez oldalnézete a^kicsá­kozott és kihajlított szárral és a 3. ábra a kész rajzszög oldalnézete. Mint a rajzból látható, az (a) fejlemez közepétől kiindulva sugárirányban kifelé a (b) szárat csákozzuk ki, mely szabad vége közelében a (c) vastagítással van ellátva (2. ábra). A vastagítás a rajzon föltüntetett foganatosítási alaknál a szár (d) csúcsa mögött fekszik. Az (a) fejlemez (e) kivágása (1. ábra) megfelelő alakú. A (c) vastagítással ellátott (b) szár szo­kásos módon történő kihajlítáea után a (c) vastagítást alkalmas szerszámokkal való húzás vagy nyitás útján eltávolítjuk úgy, hogy a (b) szár a 3. ábrán látható alakot és hosszt kapja. Azáltal, hogy a (c) vasta­gítás a (d) csúcs mögött fekszik, a szár utólagos kihegyezésére nincs szükség. Ezen­kívül a szárnak csakis vastagított része gyöngíttetik, míg egyéb részei, különösen a fejlemeznél lévő csatlakozó- vagy tőrésze gyöngítetlenek maradnak. A (c) vastagítás a (b) száron előnyösen a 2. ábrán látható módon lépcsőzetesen van kiképezve, amiáltal a nyújtószerszám szá-

Next

/
Thumbnails
Contents