69868. lajstromszámú szabadalom • Újítás lőfegyvereken

M égjél© nt 1916. évi október üó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI GJSFFI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69868. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Újítás lőfegyvereken. POMÁZI GYÖRGY FÉRFISZABÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 április hó 24-ike. Az eddigi lőfegyvereknél a závárzatot kézzel kell nyitni, ami a fegyver használa­tánál a gyorsaság rovására megy. Ezen hátrány kiküszöbölését célozza a jelen talál­mány tárgyát képező újítás, mely abban áll, hogy a závárzat a fegyvernek a vállhoz való odaszorításánál önműködően nyittatikés a váltról való levételnél rúgóhatás alatt is­mét záródik. Ezen célból a zároló emelőáttótel útján a fegyvertusa hátsó falából kiálló és a tusa hátsó részében kivájt nyilásba rúgóhatás ellenében benyomódó kerettel áll összeköt­tetésben, mely a fegyvernek a vállhoz való odaszorításánál az enelőáttételt úgy működ­teti, hogy a závárzat nyitódik, míg rendes állapotban rúgóhatás alatt a závárzatot zárva tartja. Amellett a závárzatot állan­dóan elreteszelve tartószerkezet is van el­rendezve oly célból, hogy a fegyvernek pl. lábhoz állításánál a závárzat ki ne nyit­tassák. A találmány tárgyát képező újítás a csa­tolt rajzon példakép vett foganatosítási alak­jában lőfegyveren való alkalmazásában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra lőfegyver hosszmetszete, a 3. ábra a závárzatot nyítószerkezet egy részének fölülnézete és a 2. ábra a závárzatot elreteszelve tartó szerkezet nézete. Az (a) lőfegyver a szokásos (b) zárolóval van ellátva, mely szabad végén a (c) kézi fogantyúval van fölszerelve. A (d) fegyvertusa hátsó részében az (e) vájat. van kiképezve, melyben az (f) nyeregszerű keret van vezetve. Ezen ke­ret benyúló (g) karja a (k) rúgó ha­tása alatt áll és hasítékolt végével a (h) forgáscsap körül kilendülő (j) karral áll összeköttetésben, mely hasítékolt végével viszont a (b) zárolóhoz csuklósan kapcsolt és rúgóhatás alatt álló (i) emelőkarral van összekötve. Ha a lőfegyvert használatbavétel céljából a vállhoz szorítjuk, az (f) nyereg a (k)rúgó ellenében az (e) vájatba nyomul, a (g) kar a (j) kart a pontozott helyzetbe lendíti és ezzel az (i) kart és vele a (b) zárolót hátra­húzza. Ha a fegyvert a vállról levesszük, a részek rúgóhatás alatt, a rajzon teljes vona­| lakkal kihúzott rendes helyzetükbe térnek viísza. A závárzatot a lőfegyver használaton, kí­vüli állapotában a 2. ábrán föltüntetett szerkezet állandóan elreteszelve tartja. Ezen szerkezet a fegyvercső oldalából kinyúló rúgós(l) nyomógombbal összekötött ztírolófejet

Next

/
Thumbnails
Contents