69757. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fának savval való kezelésére díszítőhatás elérése céljából

Megjelent 1916. évi augusztus hó 263-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jEBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69757. szám. Vlll/c. OSZTÁLY. Eljárás fának savval való kezelésére díszítőhatás elérése céljából. EICHENHOFER VILMOS FESTŐ ÉS ÓZV. MAYER HUGÓNÉ SZÜL. GÖBEL ERZSÉBET, ÉPÍTÉSZ ÖZVEGYE DUNA/M ULMBAN. A bejelentés napja 1915 november hó 12-ike. A találmány tárgya eljárás fának sav­val való kezelésére és rákövetkezően láng segélyével való megszárítására oly célból, hogy a fának az évgyűrűk között lévő lá­gyabb részecskéi s égetés folytán na­gyobb mértékben támadtassanak meg, mint az évgyűrűk keményebb farészecs­kéi és hogy ezáltal díszítő hatást érjünk el. Fának ugyanezen célból kénsavval való kezelése már ismeretes; kitűnt azon­ban, hogy a pác ezen eljárásnál nem ha­tolt elég mélyen a lágy farészecskékbe úgy, hogy erősebb lánghatásra volt szük­ség. Ennek viszont az volt a következ­ménye, hogy a farészecskék az elszemese­dés folytán megfeketedtek és a fa fölü­lete egyenetlenül foltossá vált; emellett az évgyűrűk színeződése is egyenetlen volt. Ezen hátrányokat a találmány értelmé­ben azáltal kerüljük el, hogy sav gyanánt sósavat alkalmazunk és ennek hatását I esetleg még azáltal fokozzuk, hogy a fát ammóniás rézoldattal kezeljük. Ezen eljárás kivitelénél a fa fölületét sósavval pácoljuk. A fát megszárítása után célszerű ammóniás rézoldattal ke­zelni, mire a fát ismételt megszárítás után tűz vagy láng hatásának tesszük ki. Ezen eljárásnál a kénsavval történő, föntemlí­( tett kezeléssel ellentétben a leégetés rend­kívül gyorsan és a lángot követve megy végbe. A pácolt fa gyors leégése főkép a rézvitriol hatásának tulajdonítható. Mint már említettük, a leégetésnél az év­gyűrűk között lévő lágy farészecskék erő­sebben támadtatnak meg, mint az év­gyűrűk és ágak anyaga, ami által1 a kívánt díszítő hatás létrejön. A leégetés után az elszenesedett faré­szecskéket a fáról acéldrótkefék segélyé­vel el kell távolítani, mire a fa fölülete szokásos módon pácolható, festhető, máz­zal bevonható stb. Festés esetében ajánlatos a festék fölvitele után a fa fölületét szá­raz ronggyal vagy hasonlóval óvatosari le­tisztítani, hogy a festék csakis a mélyeb­ben fekvő fölületrészeken maradjon meg. A fa fölületét az égett részek kikefélése és a festés után szokásos módon viaszol­hatjuk is.

Next

/
Thumbnails
Contents