69737. lajstromszámú szabadalom • Mótorindító berendezés

Megjelent 1916. évi augusztus lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69787. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Mótorindító berendezés. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 julius hó 13-ika. Elsőbbsége 1914 julius hó 14-ike. A találmány villamos motorok oly in­dítóberendezésére vonatkozik, amelyben egyes, be- és kikapcsoló bütykök által me­chanikusan vezérelt kapcsolókat haszná­lunk. E bütykök a berendezésben egy csa­varmenettel ellátott hajtóorsón vándorol­nak, amely utóbbit viszont segédmotor működtet. A találmány szerint a segédmotor. ára­mát a bekapcsbló bütyök vándorkontak­tusain és a hajlóorsó mentén elrendezett segédkontaktusokon vezetjük át úgy, hogy abban az esetben, ha egy bizonyos számú segédkontaktust táplálunk egy vezérlő­kapcsolóról, ekkor a bütyök csupán a megfelelő számú kapcsolót kapcsolja be. A csatolt rajz kapcsolási vázlatában! a találmánynak egy kiviteli alakját tüntet­tük föl sémában, pl. egy jármű váltakozó­áramú motorának vezérlésére. A motort kapcsolófokokkal ellátott transzformátor­ból egy háromszoros fojtótekercsen át tápláljuk. A csatolt rajzon (1) számjeggyel, a (2) kompenzációs tekerccsel és a (3) ger­jeszt őtekerccsel ellátott motort jelöltük. A gerjesztőtekercset a (4, 5) átkapcsolóval és a működtetésére szolgáló (6, 7) so­lenoid tekercsekkel előre- vagy hátrame­netre kapcsolhatjuk. A transzformatort, amelynek (9) primér tekercsét a (11) áramszedővel tápláljuk a (10) fölső ve­zetékből, a (8) számjeggyel jelöltük. A transzformátor szekundér tekercse a (12— 16) tekercsekből áll, amelyek közül a (12) tekercs szabad szorítója állandóan a (2) kompenzációs tekercs egyik szorítójával van összekötve. A szekundér tekercs többi szorítói a (17—21) kapcsolók egy-egy kontaktusához csatlakoznak. A (18) és a (21) kapcsolónak még szabad kontaktu­sait a (22) vezetővel, a (17) és a (20) kap­csoló kontaktusait a (23) vezetővel, a (19) kapcsolóét pedig a (24) vezetővel kötjük össze. A (22, 23, 24) vezetékek az egymással összekötött (25, 26, 27) kapcsolókon át a (28, 29, 30) fojtótekercsekhez csatlakoz­nak, amelynek túlsó végei egymással van­nak összekötve és a fegyverzet egyik ke­féjéhez vezetnek. A (25, 26, 27) kapcsolók bekapcsolására, a (31) kiváltó rúgóval el-, lenkezően működő, (32) solenoidtekercs szolgál. A (35) tekercs a (25, 26, 27) kap­csolókat zárt helyzetben tartó és a (33)

Next

/
Thumbnails
Contents