69704. lajstromszámú szabadalom • Vontatott gereblye

Megjelent 1»16 évi augusztus bó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69704. szám X/a. OSZTÁLY-Vontatott gereblye. REH & C° GESELLSCHAFT M. B. H. MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1915 november hó 9-ike. Elsőbbsége 1914 májas hó 11-ike. A jelen találmányt vontatott gereblye képezi, mely szálas mezőgazdasági termé­nyeknek (gabonának, fűnek, szénának stb.) összegyűjtésére szolgáló kosárral van ellátva és mely egyszerű szerkezete, köny­nyű súlya és kényelmes kezelhetősége ál­tal tűnik ki. Ezt a kedvező hatást a találmány főleg azáltal éri él, hogy a gyüjtőkosár a ge­reblyeszerszámnak ágyazó karjain van ágyazva és hogy a gereblyeszerszám hasz­nálati állásában ütközők segélyével van megtartva. A találmánynak egy kézzel vontatott fo­ganatosítási alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábra a gereblyének oldalnézete. A 2. ábra fölülnézete. A gereblyének kerekekre (1. ábra) vagy. más foganatosítási alakoknál, szántal­pakra szerelt (a) keretében a (b) csapokra (2. ábra) az egyébként ismert szerkezetű (c) gereblyeszerszám van ágyazva, mely a mozdulatlanul megerősített (d) ütközők­höz fekszik úgy, hogy a gereblyeszerszám hátrafelé kitérhet, hogy akadályokon, na­gyobb köveken, tuskókon stb. elhaladhat, .előre azonban nem lenghet. A (c) gerbelveszerszámon ezenkívül az (e) csapokkal még a drótszövetből készült, elől nyitott (f) kosár is van forgathatóan ágyazva, mely a gereblyének vontatásá­nál a kigereblyézett szálas terményekel önműködően fölszedi. Ha az (f) kosár megtelt, azt a vontató fogantyúhoz veze­tett (g) vonószerkezet segélyével fölfelé az 1. ábrában pontvonalozottan föltünte­tett állásba lehet forgatni úgy, hogy a ko­sár kiürül. A kosár a vonószerkezetnek eleresztése után önműködően esik vissza a használati állásába. SZABADALMI IGÉNY. Fölfelé forgatható kosárral ellátott von­tatott gereblye, jellemezve egy, karjain a gyűjtő kosarat hordó és működési állásában ütközők segélyével megtar­tott gereblyeszerszám által. (1 rajzlap mellékletteL) HUA8 HÉSZVÉNV IÁRSA8ÁO NYOMDAJA BUCAPESTE*

Next

/
Thumbnails
Contents