69650. lajstromszámú szabadalom • Csillagalakú forgórostély gőzgenerátorokhoz

Meg-jelent 1916. évi augusztus hó 17-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal '69650. szám. V/e/S. OSZTÁLY­Csillagalakú forgórostély ^g^enel-átbroklioz. fiérlín-anháltiscke maschinénbau-artiengesellschaft cég berlinben. A bejelentés napja 1915 október hó 21-ike. A találmány tárgya gőzgenerátorokhoz való olyan csillagalakú forgórostélyra vo­natkozik, melynek karjai mellső fölületü­kön lejtősek, hátsó oldalukon pedig ros­télyhézagokkal vannak ellátva és a talál­mány célja a tüzelőanyagoszlop egyenle­tes leégésének biztosítása és a hamunak, valamint a salaknak egyenletesen lefelé és kifelé való szállítása. Az ismert forgórostélyszerkezeteknél gyakran előfordul, hogy a tüzelőanyag­oszlop nem ég le egyenletesen, mert a hamu és a salak a generátor közepéből nem távolíttatik el ugyanoly gyorsan, mint a generátor kerületéről. Ezen körül­mény a generátor teljesítőképességét csök­kenti. A találmány tárgyáriái ezen hátrányt azáltal kerüljük el, hogy mindegyik kar­nak. a rostélyhézagokat tartalmazó hátsó része szintén lejtősen van elrendezve és a rostély teste lefelé keskenyedik ügy, hogy a karok külső végei a rostélytest célszer rűen köralakú- alapfölületén túlnyúlnak és a hamú lesülyedését és eltávolítását megkönnyítő szabad tér képződik. A mellékelt rajz a találmány értelmé­ben kiképezett forgórostély egy foganato­sítási alakját mutatja és pedig az 1. ábrán a rostély távlati képe látható, míg a 2. ábrán egy generátor alsó része van keresztmetszetben föltüntetve, melybe az 1. ábra szerinti rostély van beépítve. Az (a) forgórostély a (b) generátor alsó részéig ér és a (c) tálon nyugszik, mely­nek ismert módon forgó mozgást kölcsön­zünk. A (c) tál (d) nyílásán át az (a) ros­télytestbe lépő levegő a rostélyt az (i) hé­zagokon át hagyja el, melyele a tál forgás­irányára való tekintettel a rostélykarok hátsó oldalán lépcsőzetesen egymás fölött vannak elrendezve. Az (a) rostélytest alul célszerűen kör­alakban van kiképezve és innen több ki­felé nyúló, csillagalakban elrendezett kar alakjában emelkedik fölfelé. Két-két kar között a rostély anyaga ki van vágva úgy, hogy két (h) és (o) fölület képződik, me­lyek közül a (h) fölület a lépcsőzetesen elrendezett (i) rostély folytatásában fek­szik, míg az (o) fölület a megfelelő kar (h) fölületével körülbelül párhuzamosan

Next

/
Thumbnails
Contents