69575. lajstromszámú szabadalom • Újítás gázlámpákon

Megjelent 1916. évi jnlius hó 5-én. MAGY. SZABADALMI A. ® V 3" %% Z i KIR. HIVATAI SZABADALMI LEÍRÁS 69575. szám. II/d. OSZTÁLY. k y" , «I , Xa v /. V ■ Y; Újítás gázlámpákon. V; '•s'-ít MAGYAR GÁZIZZÓFÉNY RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEK. A bejelentés napja 1914 április hó 7-ike. A jelen találmány tárgya újítás gázlám­pákon, melynek lényege nagyfeszültségű indukciós gyújtóval távolból működtetett berendezésben áll. A gyújtás Lehetővé té­telére emellett az égő, ill. égők közelében, szikraközök meghagyása mellett, egymás­sal sorosan kapcsolt szigetelőtestek van­nak elrendezve, mely szigetelő ¿esteket ösz­­szekötő vezeték egyik pontjához az induk­­tor egyik sarkához kapcsolható szigetelt vezeték csatlakozik, míg az összekötöve­­zeték másik pontja egy a lámpa testéhez kapcsolt, az induktor másik sarkához ve­zető ponthoz van kötve úgy, hogy az in­duktor . gerjesztésénél az átugró szikrák az égőkön kiáramló gázt meggyújtják A mellékelt rajz a találmány szerinti újítással fölszerelt lámpa példaképem fo­­ganatosítási alakját tünteti föl. Az 1—2. ábrák a távgyújtásra berendezett lámpa elől-, ill. alulnézetét szemléltetik. A 3. ábra részletrajza. (22) jelöli az izzótest tartására szolgáló égőfejeket (1. ábra)» Az égők közelében a 3. ábrában részletesen föltüntetett, több apró furattal ellátott, célszerűen porcel­­lanból való (25, 25’, 25”) szigetelőkoron­gok vannak elrendezve (3. ábra), melyek a sugárirányú (26) tartókeretekre van­nak erősítve. A (25) szigetelőkorong vala­melyik furatán az egyik, a (27) vezeték van átdugva .Ezen vezetéktől szikraközt alkotó távolságban, a (25) korong vala­mely szomszédos furatába van be­akasztva az ezen korongot a (25’) korong­gal összekötő (28) vezeték (2. ábra), míg a (25’, 25”) korongok között (29) vezeték foglal helyet, ugyancsak a megfelelő szikraköz meghagyásával. A (25”) korong egy a. lámpa testéhez kapcsolt (30) pont­tal van összekötve, melyhez a másik pó­lushoz meinő (31) vezeték csatlakozik. A gyakorlatban ez utóbbi vezeték maga a 'gázvezető cső is lehet. Világos, hogy a • rajzban föl nem tüntetett, nagyfeszültségű induktor gerjesztésénél az egyes koron­goknál két-két vezeték ‘között meghagyott szikraközökön egy-egy szikra ugrik át, mely a szigetelőkorongok közeiében el­rendezett (22) égőkön kiáramló gázt meg­gyújtja. A lámpa gyújtása céljából tehát, csak az induktort kell, ismert módon, a (27, 31) vezetékekkel kapcsolnunk és az induktort gerjesztenünk. Ily módon egyet­len induktorral néhány perc alatt, egy­más után több lámpát gyújthatunk meg. A (25) korongok célszerűen forgatha­tók úgy, hogy a korong törése, vagy más

Next

/
Thumbnails
Contents