69550. lajstromszámú szabadalom • Beállítható talp bútorok vagy effélék számára

Megjelent 1916. évi június hó 27-én. MAGY. gfev KIR. SZABADALMI jHg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69550. szám. VIII/c. OSZTÁLY­Beállítható talp bútorok vagy effélék számára. VON DER LIN VALENTINE ÉS VON DER LIN SIMON JULIUS IGAZGATOK NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1914 november hó 13-ika. A találmány tárgya bútortalp, melyet az ismert szerkezetektől a talp tetszőleges be­állítását lehetővé tevő csavaros hüvely alkal­mazása különböztet meg. A mellékelt rajz a találmány tárgyának kiviteli alakjait mutatja. Az 1. ábra asztalláb alsó részének oldalné­zete a beállítható talppal; a 2. ábra az 1. ábra függőleges középmet­szete ; a 3. ábra az alaplemez oldalnézete; a 4. ábra ugyanez alulról nézve; az 5. ábra az állítóhüvely fölülnézete az alaplemezen való elrendezés előtt; a 6. ábra ugyanez alulról nézve; a 7. ábra az 5. ábra 7—7 vonala szerint vett metszet; a 8. ábra a tulajdonképeni talp fölülné­zete; a 9. ábra ugyanennek oldalnézete; a 10. ábra egy módosított kivitel fölülné­zete ; a 11. ábra a 10. ábra szerinti csaplemez oldalnézete és a 12. ábra a talp görgős kivitelének oldal­nézete. A (6) alaplemez valamely ismert módon lehet az (L) asztallábhoz vagy efféléhez | erősítve. A jelen esetben megerősítés gya­nánt a (B) lemez közepéből kinyúló (b) csa­var szolgál (2. és 3. ábra). A lemez alsó, gyűrűalakú része középen a (b7 ) csappal van ellátva, mely a (T) talp vezetésére és tartására szolgál. A talp a (b') csapot be­fogadó (t) középfurattal van ellátva. A hengeres (T) talp a (t') külső csavar­menettel van ellátva, mely az (S) állítóhü­vely (s) anyacsavarraenetével kapcsolódik (7—9. ábra). Az (S) hüvely a (B) alaplemez-1 zel forgathatóan van összekötve. A hüvely I az ábrázolt kivitelnél az (s2) középnyílással biró (s') fenékkel van ellátva. Az (s2) nyí­lás a (b') venetőcaap hengeres (bx ) részének felel meg. Az (8) hüvely továbbá az (s3) toldatokkal van ellátva, melyek a fölső (s4) peremből nyúlnak ki és a (B) alaplemez külső széleit átlapolják (2. ábra). Az 5. és 7. ábra a toldatokat a (B) alaplemez szé­leire való ráhajlítás előtt mutatja. A lemez széleire hajlított (s3) toldatok- az (8) hüvelyt a (B) lemezzel oly összeköttetésbe 'hozzák, mely bármikor oldható. Az (8) hüvely a (B) alaplemezen különben szabadon elforog­hat. Ha tehát a (B) lemezt a (b) csavar útján az (L) lábhoz erősítjük, akkor az (8) hüvely a (B) lemezen minden irányban el-

Next

/
Thumbnails
Contents