69523. lajstromszámú szabadalom • Higienikus és avatatlan fölnyitás ellen védett zár palackokhoz és más efféle edényekhez

Megjelent 1916. évi junius hé 24-én. MAGY. ^Ajv KIR. SZABADALMI gBö HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69523. szám. XVHI/d. OSZTÁLY. Hygiénikus és avatatlan fölnyitás ellen védett zár palackokhoz és máseiféle edényekhez. LOVAS LAJOS FESTŐMŰVÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 junius hó 4-ike. _ 4 Jelen találmány tárgyát oly palackzár vagy egyéb edényekhez való zárószerke­zet képezi, mely egyszerűsége mellett a hygiénikus zárás követelményeinek meg­felel és a palackzárnak avatatlan kezek ál- I tali fölnyitását vagy eltávolítását meggá­tolja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképem, foganatosítási alakjai vannak föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak ke­resztmetszete egy külön zárószöggel, a 2. ábra jobboldala ugyanannak fölül­nézete, a jobboldali kiugrás külön kirajzo­lása mellett, viszont a baloldal alsó né­zet, a 3. ábra egy eltérő foganatosítási alak harántmetszete, a 4—6. ábrák egy másik foganatosítási alak rajzai és pedig a 4. ábra keresztmetszet az 5. ábra A—B vonala szerint, az 5. ábra fölülnézet és a 6. ábra Karántmetszet az 5. ábra C—D vonala szerint, mimellett baloldalon a dugó kiképzésének változata van föltün­tetve. A találmánybeli palackzár a következő | részekből áll. Az (1) palacknyakra a két részből álló (2) tok helyeztetik rá (1. és I 2. ábra), melynek két része a 2. ábrából j tűnik ki és mely a (3) kiugró fülekkel j vannak ellátva, melyek föl nem tüntetett, kicsiny mélyített csavarokkal erősíttetnek össze olyképen, hogy a (2) tok mélyített (4) hornya az (1) üvegnyak kidudorodása köré illeszkedik és ilyképen azon megtar­tatik. A palackzárnak további (5) része a (2) tokra illeszkedik és ez baloldalt a ! (6) záró szítával ellátott (7) kifolyató csö­vet, jobboldalt egy plomba alkalmazására szolgáló (8) kiugrást, középen pedig az egymásba elforgatható, külső (9) és belső (10) hengereket foglalja magába. A (9) I henger >a (7) kifolyó csővel szemközti nyí­lással van ellátva, rögzítve van és alsó végén a palacknyakba illő (11) gumidugó van ráerősítve, melynek fölső része a (12) gyürűtárcsákkal és közbülső, a gyűrűket szétfeszítő (13) rugóval van ellátva, mi­mellett a rúgó a gumidugót a palackra szorítani igyekszik és a fölső (12) lap az (5) tokrész alsó részének támaszkodik. A' belső (10) henger, fölső végén (14) sZárny­nyal és a (7) kifolyató nyílás magasságá­ban kerek (15) nyílással van ellátva, azon-

Next

/
Thumbnails
Contents