69465. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fém, fa és effélék gyalulására és esztergályozására

Megjelent 1916. évi jttnius hó 15«én. MAGY. szabadalmi h hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 69465. sziám. VIII/c. OSZTÁLY. Berendezés fém, fa és effélék gyalulására és esztergályözására. gebrüder kuhn cég turbenthalban. A bejelentés napja 1915 március hó 12-ike. Elsőbbsége 1914 április hó 26-ika. Megkísérelték már az olyan berendezé­seknek, aminőket pl. az esztergapadon esztergályozásra és a gyalupadon gyalulásra használnak, az ismert spirál fúró módjára kiképezett vésővel való készítését, hogy a •csúcs elkopása utáti az átkovácsolást fölös­legessé tegyék. Az ilyen metsző vésőknél már most a spirálhorony alakja olyan volt. hogy minden köszörülésnél a működő hom­loklapokon kívül még más helyeket is kel­lett a munkásnak, különlegesen alkotott köszörüköveken, leköszörülni. Főleg az úgy­nevezett hátraköszörülő szög köszörüléséhez volt erre szükség. A jelen találmány tárgya már most fém, fa és effélék gyalulására és esztergályözá­sára szolgáló, olyan vésővel ellátott beren­dezés, melynél a spirálhorony, mely lénye­gileg ugyanolyan mélyen halad, mint a kö­zönséges spirálfúróé, úgy van alakítva, hogy alkotása folytán, az egész horonyhosszú­ságon hátraköszörülő szöggel bír és hogy keresztmetszetét tekintve, a hátraköszörülő szöget alkotó görbe egy lapos domború ívbe megy át, mely a körkerosztmetszetű véső kerületének olyan pontjában végződik, mely csaknem ugyanazon magasságban fek­szik, mint a görbe kezdeti pontja. A körkeresztmetszetű véső, mely a leg­jobb acélból, vagy valamely acélötvözetből áll, cészerűen egy rugalmas vésőtartóban vaü ágyazva, melynek mellső, a szerszám vá.gó csúcsa fölött fekvő része hátrafelé és oldalra vissza van tolva. Ezáltal lehetővé válik, hogy a vésőt annyira betoljak a tartóba, hogy csak legkülsőbb csúcsa nyúlik abból ki, ami lehetővé teszi, hogy a véső keresztmetszé­tének gyöngítése dacára, igen vastag for­gácsokat is messünk le. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van bemu­tatva, és pedig: az 1. ábra vázlatosan az ismert négyszögle­tes keresztmetszetű vésők egyikének csú­csát ábrázolja a tekintetbe jövő szögek föl­tüntetése céljából. Itt (a) a vésőszög, 0) az elhelyezési szög és (a) a hátraköszörülő szög. Az («) és ((3) szögek együtt a metszőszöget képezik. A 2. ábra a találmány tárgyát oldalnézet­ben, részben metszetben tünteti föl, míg a 3. ábra ugyanezt elülről nézve mutaja, a 4. ábra annak fölülnézete, az, 5. ábra a véső keresztmetszete és a 6. ábra kisebb léptékben a vésőtartó há­tulról való nézete. Az (1) vésőtartó, egyik oldalán, a (2) fu­ratba benyúló (3) hosszhasítékkal bír, mely a

Next

/
Thumbnails
Contents