69436. lajstromszámú szabadalom • Eljárás exothermikus lefolyású reakcióknak gázok vagy gázok és gőzök között való keresztülvitelére

1 - 2 — mennyiséget adunk Hozzá oly arányban, hogy a klórozókemencében lényegileg csak újabb klórmetánmennyiség képződ­jék. Ezt a most már klórmetánban és só­savban dúsabb keveréket újra lehűtjük, ismét klórral keverjük stb. Áz eljárást a leírt módon mindaddig folytatjuk,. amíg végül oly keveréket kapunk, mely sósav­ból, kevés diklórmetánból, kevés metán­ból és sok klórmetánból áll. Ezt a keveré­ket lehűtés és vízzel való kezelés útján fo­lyékony és gáznemű részre választjuk széjjel. A folyékony rész tartalmazza a só­savat és diklórmetánfr, míg a gáznemű rész főkép klórmetánból áll és oly kevés metánt' tartalmaz, hogy a klórmetán to­vábbi földolgozása lehetővé válik. Teljesen hasonló módon, lépésről-lé­pésre való klórozással, a klór megfelelő* adagolása mellett előállíthatunk, pl. diklórmetánt monoklórmetánból, kloroformot diklórmetánból,. etánkloridot etánból stb. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás exotermikus gáz- vagy gőzreak­ciók keresztülvitelére fokozott hőmér­sékleten, az egyik reakciókomponens fölöslegben való alkalmazása mellett, azáltal jellemezve, hogy a másik reak­ciókomponenst adagokban adjuk hozzá, olykép, hogy a keveréket min­den adagolás előtt annyira lehűtjük; hogy az adagolás veszélytelenül mehes­sen végbe. 'MXKB RÉS2VÉ.1V TÁRSASÁG NYOMDÁM BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents