69401. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés másoló távíróberendezések számára

Megjelent 1916. ovi junius tt6 lO-ép. ' MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JBh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS . r^ri^ d m Kapcsolási elrendezés másoló táviróberendezések számára. TELEPANTOGRAPH-GESELLSCHAFT M.' B. H. CÉG BREMENBEN. A bejelentés napja 1914 julius hó 28-ika. Elsőbbsége 1913 jnlius hó 28-ika. Kézírásoknak és rajzoknak fotografikus úton történő reprodukálására szolgáló gé­peknél azon fénysugárnak létesítésére, mely két, egy-egy elektromágneses szerkezet által elforgatott tükörről reflektáltatva egy fényérzékeny papiroson vonalat létesít, egy fényforrásra van szükség. Ily fényforrás gyanánt rendesen egy elektromos lámpa szolgál, melynek világi-, tásáról a föladó állomáson meggyőződést szerezni egyáltalában nem lehet. Ismeretes ugyan a világításnak ellenőrzésére külön vezetékeknek alkalmazása,' azonban ezen vezetékek a legtöbb esetben túlságosan drágák, amiért is azokat még csak meg sem lehet építeni. A jelen találmány a lámpa világításának ellenőrzését külön vezetéknek alkalmazása nélkül engedi meg és abban áll, hogy a fölvevő állomáson a tükröknek mozgató szerkezeteit csakis akkor lehet bekapcsolni, ha a lámpa ég, amikor is mindkét mozgató szerkezet egy relais-n át kap áramot és a föladó állomáson egy jelző zászló vagy más jelzés válik láthatóvá, ami az ellenkező esetben elmarad. % A találmány t képező kapcsolási elrendezés a mellékeit rajzban van föltüntetve, amely­ben (A) a föladó, (B) a fölvevő készülék. Az (1) írópecek, ba ez az írás céljából fölemeltetik, az (5) telepet, a (2, 3) kontak­tusoknak zárásával, a (14, 15) vezetéken át a (6, 7) író ellenállásokkal köti össze, me­lyektől a (B) fölvevő készülék (16, 17} tükörmozgató szerkezeteinek gerjesztésére szolgáló, változó, erősségű áramot a (8, 9} vezetékek vezetik el. A távíróberendezés, ismert-módon, két, az (E) föld- ós a (10) távvezetéken, illetve az (E) föld- ós a (lt) távvezetéken átmenő áramkörrel bír az elJenr állásnak megváltoztatására szolgáló (6,7) író ellenállásoknak és a (8, 9) vezetékeknek kapcsolási elrendezése pedig tetszőleges ép úgy, mint ahogy tetszőlegesen képez­hetők ki a telepet bekapcsoló (2, 3) kontak­tusok is. Ha a (2, 3) kontaktusok záródtak, a (7) író ellenállás a (9) vezeték, a (13) ellenállás, a (10) távvezeték a (16) tükör: mozgató szerkezet, a: (38) vezeték, a (19) relais, a (48) vezeték, az (E) földvezeték', a (44) ellenállás és a (14) vezeték által képe­zett áramkörön áram megy át, mely a (19) relaist gerjeszti. A ralais ekkor (23) fegy-; verzetét vonzza és így a (32) lámpával, sorba kapcsolt (25) bekapcsolva tartó relaist a (46) áramforrással összeköti. A bekap­csolva tartó relaisnek gerjesztő áramköre annak (26) kontaktusán át záródik, 27) fegy­verzete egy, a (28) mótor áramkörét «löv készítő kontaktusra fekszik és (22) fegy-

Next

/
Thumbnails
Contents