69374. lajstromszámú szabadalom • Varrás nélkül megerősített gomb

. Megjelent 1916. évi junius hé 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69874. szám. I/i. OSZTÁLY. Varrás nélkül megerősíthető gomb. OTT VIKTOR MECHANIKUS PILSEN/M SKURNIANBAN. A bejelentés napja 1915 április hó lO-ike. Elsőbbsége 1913 december hó 9-ike. A találmány a varrás nélkül megerősít­hető gomboknak azon fajára vonatkozik, amelynél a gombtárcsa a szöveten áttolt rögzítőpecekre csavaroltatik. A találmány abban áll, hogy a rögzítőpecek mellett két rövidebb, ngyancsak áthatoló biztosító pe­cek van elrendezve, amelyeknek hegyei a gombtárcsa fölcsavarolása alkalmával az ennek betétlemezén kiképezett mélyedé­sekbe ugranak és ezáltal a gombtárcsának magától való kioldódását megakadályozzák.' A találmány szerinti gombnak egy kivi­teli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, me­lyen az 1. ábra a gomb oldalnézete, a 2. ábra metszete a használati helyzet­ben, a 3. ábra a gombtárcsába ágyazott horgony­lemez nézete, a 4. ábra ngyanannak metszete, az 5. ábra pedig a peckeket tartólemez né­zete. A gomb a tulajdonképeni üreges (1) gomb­tárcsából áll, amellyel a (2) horgonylemez {3. és 4. ábra) szilárdan össze van kötve. A (2) lemezben egy központi, csavarmene­tes (3) nyílás és ettől kétoldalt egy-egy su­gárirányú (4) hasítékba átmenő (5) lyuk van kiképezve. A gomb másik részét a (6) talp- vagy horgonylemez alkotja, amely kö­zépen a csavarmenetes végű (T) horgony­pecket, ettől kétoldalt pedig az ugyanazon átmérő mentén fekvő, rövidebb (8) bizto­sító peckeket hordja. A gombnak a szöveten való megerősí­tése úgy történik, hogy a (7, 8) peckeket hátulról a szöveten átszúrj uk és azután a (.2) horgonylemezt; a (3) nyílásánál fogva a (7) pecekre csavaroljuk, míg a (8) peckek csúcsai az (5) lyukakba be nem ugranak és ezáltal az (1) gombtárcsának magától való visszaforgását meg nem akadályozzák. A gomb szándékos kioldását azonban a (8) peckek nem gátolják meg, mivel ezeknek csúcsai némi erőfeszítéssel kihúzhatók az (5) lyukakból minden sérülés nélkül, mivel a (2) lemeznek a sugárirányú (4) hasítékok folytán kellő engedékenysége vaD. SZABADALMI IGÉNY. Varrás nélkül megerősíthető gomb, amely­nél a gomb tárcsa a szöveten áttolt bor­gonypecekre van csavarolva, jellemezve azáltal, hogy a (7) horgonypecek mellett két rövidebb, a szöveten szintén átha­toló (8) biztosító pecek van elrendezve,

Next

/
Thumbnails
Contents