69311. lajstromszámú szabadalom • Elektromos izzólámpa gáztöltéssel és a világítódrót tartására való testtel

Világítódrót gyanánt célszerűen wol-Irámdrótot használunk, melyet a bór­nitrogén a tekintetbe jövő hőfokoknál nem befolyásol. Lehet tehát a drótot pl. egy finom spirális bele gyanánt használni, rövid kampókhoz való tartók, a világító­rendszer fölvételére szolgáló rudacskák és lemezek gyanánt alkalmazni és hőfokát 2000°-on túl is növelni anélkül, hogy bom­lás, vagy a szigetelőképesség káros csök­kenése következnék be. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gáztöltéssel biró elektromos izzólámpa a világítódrótok, főleg wolfrámból va­lók tartására szolgáló, nagy hőfokra hevített szigetelőtartóval, azáltal jelle­mezve, hogy a lámpa valamely, nitro­gént tartalmazó, vagy nitrogént szol­gáltató anyagból, pl. ammóniából való gáztöltéssel bír, míg a tartótest vala­mely tűzálló szigetelő nitrogénvegyü­letből, pl. bórnitrogénből vagy effélé­ből áll. 2. Az 1. pontban igényelt elektromos izzólámpa foganatosítási alakja, az­által jellemezve, hogy a lámpában a nyomás oly nagyra van választva, hogy még izzó állapotban sem következhetik be a tartó szétbomlása. RÉeZVBO TÁMA8A0 NYOMDÁJA BUCAPEarEft

Next

/
Thumbnails
Contents