69281. lajstromszámú szabadalom • Szállítható zuhanyfürdő

Megjelent 1916. évi május hő 25-én. MAGY. ffev KIR. SZABADALMI W HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69281. szám. XXI/a. OSZTÁLY­Szállítható zuhanyfürdő. MÜLLER GEORG FŐMÉRNÖK DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1915 április hó 17-ike. A találmány tárgya közúti járművön el­rendezett zuhanyfürdő, amelynek jár­műve gép- vagy fogatos kocsi gyanánt le­het kiképezve. A zuhanyfürdőhöz aránylag könnyű kocsira van szükség, miért is a berende­zés olcsó és könnyen szállítható, amellett pedig használata könnyű és kényelmes. Ezek az előnyök abból származnak, hogy a kocsiszerkezet harmonika- vagy telesz­kópszerűen széthúzható és igy hozzátol­dás stb. nélkül megnagyobbítható. A kihúzható részek görgőkkel vagy tá­maszokkal vannak ellátva, amelyekkel ki­húzott állapotban a földbe támaszkodnak és esetleg kihúzás közben vezettetnek. A tá­maszok vagy görgőtartók úgy vannak el­rendezve, hogy fölcsappanthatók, föltol­hatok vagy levehetők. A találmány tárgyának néhány kiviteli alakja a mellékelt rajzokon van föltün­tetve, amelyeken az 1—4. ábrák hossz­irányban mozgatható, harmonikaszerűen kihúzható szekrénnyel biró kocsit mu­tatnak áz 1. ábrán függélyes hosszmetszetben, a 2. ábrán vízszintes metszetbeö, a 3. és 4. ábrán különböző helyeken át vett keresztmetszetekben; az 5. és 6. ábra oldalirányban teleszkóp­| szerűen kihúzható szekrénnyel biró kocsit 1 mutat haránt és hosszmetszetben, míg a 7. és 8. ábrán oly kocsi hoszmetszete és fölülnézete látható, amely az egyik oldalfalon és az egyik végfalon elrende­zett harmonikaszerű kihúzó szekrénnyel bír. A harmonikaszerü kihúzó szekrények­nek merev fenekük van, amely a helytálló kocsirész feneke alá vagy kettős feneke közié tolatik. Ha több ilyen kihúzó szek­| iény van, akkor azoknak fenekei külön­böző magasságokban feküsznek s betolt állapotban egymás fölött foglalnak he­lyet. A tulajdonképpeni (1) kocsitér a föltün­tetett kiviteli példáknál zuhanyfürdő- és kazánhelyiség gyanánt szolgál, míg a (2) kihúzható rész vagy részek belső tere öl­tözködésre stb. hasznáíható. A kocsi berendezése az i—4. ábrákon föltüntetett kivitelnél vari bemutatva s a többi kiviteleknél szintén ugyanilyen vagy ahíioz hasonló lehet. Á (3j) öltöző és vetkőző térben, améíy­hez a levehető (4) lépcső vezet (5) pacfólc vannak elhelyezve. Á (6) zuhanyhelyisé­gek hosszfalain vagy közfalán (7) zuha­nyok foglalnak helyet, amelyek a (2) szek­rény betolását nem akadályozzák. A zu-

Next

/
Thumbnails
Contents