69268. lajstromszámú szabadalom • Dohánygyártmány és eljárás annak előállítására

Megjelent 1916. évi május hó gg-én. MAGY. rfgjs KIR. SZABADALMI GBM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69268. szám. X/c. OSZTÁLY. Dohánygyártmány és eljárás annak előállítására. DULA CALEB CONLEY DOHÁNYGYÁROS YONKERSBEN. A bejelentés napja 1915 május hó 19-ike, A találmány tárgya dohánygyártmány, | mely pipában vagy hasonló berendezés- j ben való elszívásra alkalmas és a szivar­füst előnyeit a pipában való elszívás foly­tár fokozott mértékben nyújtja, míg a pi­pában való szívás hátrányait, pl. a pipa gyakori és körülményes tömését, a körül­ményes tisztítást, kéregnek a pipafej bel­sején való képződését, a fej kiégését, a dohánypor vagy dohánylé belélegzését vagy beszívását, a dohány, hamú vagy pa­rázs elporlását elkerülhetővé teszi még akkor is, ha a pipafej vízszintesen, illetve a szopókával csaknem egy vonalban van elrendezve. Ezt azáltal érjük el, hogy egy bizonyos eljárással dohánylevelekből vagy a leve­lek megfelelő szélességű részeiből és vala­mely égető hüvelyből (vékony papírból vagy efféléből) dohánygöngyölegeket vagy könnyen kezelhető csomagocskákat készí­tünk, melyek a pipafej üregébe egyenként beillenek anélkül, hogy kieshetnének vagy letöredeznének és melyek igen egyenletesen égnek le'anélkül, hogy a pi­pából dohány, hamú vagy éppenséggel parázs eshetne ki. Ajánlották már dohánytöltényeknek al- ' kalmazását, melyek egy-egy pipatöltést i tartalmaznak és hasonló dohánnyal vol­tak töltve, mint a szivarkák; ezeknél a papiroshüvelyt a pipába bevitt . dohány­töltésről rendszerint lehúzták és eltávolí­tották úgy, hogy a töltés az összefüggést elvesztette és dohánypor stb. szabadult föl úgy, hogy a dohánytöltésnek a pipá­ban nem volt jobb tartása, mint egy kö­zönségesen megtömött pipában. Ha — amint szintén ajánlották — rost-, pehely- vagy szemcsealakú (darabos, mor­zsás) dohányt a pipafejbe illő állandó alakba sajtolunk, a töltés alkalmatlannak bizonyul, minthogy a pipa húzatát elzárja. A találmány értelmében dohánygön­győlegek képzése céljából a dohánylevele­ket vagy azok megfelelő nagyságú darab­jait hosszirányban egymásra fektetjük, erős sajtolás nélkül tömör hengeres alakra hozzuk, szorosan odafekvő (szivarkapa­pírból vagy efféléből álló) hüvellyel látjuk el és úgy vágjuk le, hogy a göngyöleg a hozzávaló pipafejet olyképpen tölti ki, hogy a hüvely a pipafej fala és a dohány­göngyöleg közé erősen be van szorítva, míg á célszerűen párhuzamosan levágott ; végfölületek a pipa huzata számára sza-

Next

/
Thumbnails
Contents