69231. lajstromszámú szabadalom • Elégési erőgép vagy szivattyú gyűrűalakú hengerben egyirányban és különböző szögsebességekkel forgó dugattyúkkal

Megjelent 19 i 6. évi május hé 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZA JADALMILEIRAS 692B1. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Elégési erőgép vagy szivattyú gyűrűalakú hengerben egyirányban és különböző szögsebességekkel forgó dugattyúkkal. DR HOPOVITZ GEORG MÉRNÖK WÍENER-NEUSTADTBAN. A 67521. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 február hó 14-ike és elsőbbsége 1913 december hó 10-ike. Jelen találmány oly elégési erőgépekre, illetve szivattyúkra vonatkozik, melyeiknél a dugattyúk gyűrűalakú hengerben egy irányban és különböző szögsebességekkel forognak. Ily gépek a 67521. sz. törzssza­badalom értelmében úgy képeztetnek ki, hogy a heinger is ugyanabban az irány­ban, mint a djgattyúk, egyenletesen és pedig oly szögsebességgel forog, hogy négy-négy dugattyú számára csak egy szívónyílás, egy kipuffogó nyílás és egy gyújtógyertya elegendő. Jelen találmány tárgyát a 67521. sz. szabadalommal védett gép szerkezetének egyszerűsbítése képezi, mely abban áll, hogy a forgó henger vele egy tengelyen elrendezett fogaskerékkel kapcsoltatik össze, amelybe a dugattyú­párok által tartott hajtókerekek kapasz­kodnak, melyeknek forgása olykép megy kényszermozgásban végbe, hogy dugattyú­párjaik mindenkori sebességéhez mérten a henger fogaskerekén részben legördül­nek és részben azt a hengerrel együtt ma­gukkal viszik. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy foganatosítási példája van föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán a gép egy tengelyirányú met­szete, a 2. ábrán annaik sémája oldalnézetben. Az (5) tengelyen a (6) hengerrel össze­függő (50) fogaskerék van alkalmazva és (a rajzban nem látható) minden egyes (1, 2) és (3, 4) dugattyúpár a (12), illetve (13) tárcsáján egy ezen (50) fogaskerékbe kapaszkodó (51), illetve (52) hajtókerék­kel van ellátva. A dugattyúpárok forgá­sánál az (51, 52) hajtókerekek az (50) fogaskeréken szabadon legördülnének; ha ellenben az (51, 52) hajtókerekek az elfor­gásiban akadályoztatva volnának, mind­egyikük az (50) fogaskerékét magával vinni törekednék és pedig dugattyúpárjá­nak szögsebességével. Az (51, 52) hajtó­kerekek forgásának részleges megakasz­tásával el lehet érni, hogy az (50) fogas­keréken részben legördülnek és részben azt magukkal viszik és pedig a dugattyú­párok viszonylagos szögsebességének ará­nyában. Hogy ezt elérjük, minden (51), illetve (52) hajtókeréken egy oldalirányú (53) pecek van alkalmazva, mely a (6) ihenger (54) hornyába kapaszkodik Ezen horonynak epicikloid alakjánál az (51, 52)

Next

/
Thumbnails
Contents