69158. lajstromszámú szabadalom • Sárfogó járművek számára

Megjelent 1916. évi május hó 11-én. - - • MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69158. szám. xx/a/a. OSZTÁLY. Sárfogó járművek számára. FLAD HENRIK GYÁROS ERLENBACHBAN. A bejelentés napja 1915 junius hó 2-ika. Elsőbbsége 1914 junius hó 11-ike. Jelen találmány tárgya járművek, pl. automobilok és hasonlók számára szol­gáló sárfogóra vonatkozik, mely oly védő­fallal van ellátva, amely egymástól füg­getlen, rugalmas és egy sínre megerősített fémtagokból van összeállítva, amelyek akadályra való ütközés esetén kitérhet­nek. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező sárvédőnek több példája van föl­tüntetve. 1. ábra egy automobil oldalnézete a mellső és hátsó keréken alkalmazott sár­fogóval. 2. és 3. ábra egy kiviteli alak kereszt­metszete, ül. nézete. 4. és 5. ábra egy másik kiviteli alak egy részének nézete és metszete. 6. ábra a sárfogó egy további foganato­sílási alakjának alaprajza. 7. ábra pedig egy részlet változata. A sárfogó lényegében egy az (a) sinen megerősített, lefelé nyúló és sorokban el­rendezett (b) peckekből és ezeken veze­tett, lehetőleg sűrűn tekercselt (c) te­kercsrugókból áll. A 2—5. ábrákban a (c) rugók a valóságnál kevésbbé sűrűn teker­cselve vannak föltüntetve, hogy a (b) pec­kek láthatókká váljanak. A (c) rugók fölül peckek vagy (d) csa­varok segélyével vannak az (a) sinen megerősítve. Ajánlatos a leírt védőfalat úgy szerelni a kerékre, hogy a (c) rugók lefelé ferdén álljanak el a keréktől. Az ily módon a ru­gók nagyobb ellenállásba való ütközés esetén könnyebben hajolnak föl kifelé, vagyis meggátoltatik a rugóknak befelé ha jlású és a kerékbe való ütközése. A védőfal ezen ferde helyzetének eléré­sére a legkülsőbb (b) pecek az (a) sinen túl van vezetve, rövid darabon a védő­falra merőlegesen előre van hajlítva, az­után az (a) sinhez párhuzamosan van a sin másik végére vezetve és itt hasonló módon van visszahajlítva és a (b) sinbe dugva, ahol a másik legkülsőbb (c) rúgót vezeti. Ezen a (bl) rúddá megnyújtott (2. és 3. ábra) a (b) pecek segélyével egy (;k) kengyel horogszerűen meggörbített vé­geibe akasztjuk a védőfalat, miáltal ez magától áll be a 2. ábrában föltüntetett ferde helyzetbe. Annak meggátlására, hogy a védőfal ki­lengés után túlságos közel ingjon befelé a kerék felé és hogy ezt érintse, az utolsó előtti (b) pecek a sin mindegyik végén

Next

/
Thumbnails
Contents