69047. lajstromszámú szabadalom • Eljárás plimsoll és hasonló cipőknek bőrtalppal való előállítására

Megjelent 1916. évi május lió 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69047. szám. I/b. OSZTÁLY. Eljárás Plimsoll- és hasonló cipőknek bőrtalppal való előállítására. NORTH BRITISH RUBBER COMPANY AKTIENGESELLSCHAFT CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 24-ike. Elsőbbsége 1912 október hó 5-ike. Ez a találmány úgynevezett „Plimsoll" cipőknek, vagyis olyan cipőknek, ame­lyeknek fölső része kaucsukborítással el­látott posztóból, vagy szövetből áll, to­vábbá hasonló fölsőrészű cipőknek bőr­talppal való előállítására vonatkozik. A Plimsoll cipőket eddig többnyire kaucsukborítással és kaucsuktalppal állí­tották elő, s a kész cipőt vulkanizálták száraz hőben. Utóbbi időben előállítottak már Plimsoll-cipöt bőrtalppal is, amikor a cipőt előbb talp nélkül készítették el és csak a vulkanizálás után ragasztották rá hideg gumioldattal a bőrtalpat. Jelen találmány szerint a cipő a szoká­sos módon teljesen elkészül, mire a cél­szerűen krómbőrből való talp az összes zsírtartalom eltávolítása után (aminek célja a vulkanizálási hővel szemben való érzéktelenítés) magas fokú parafagumiol­dattal és vulkanizáló anyaggal a cipő­fölsőrészre ragasztatik. Ezáltal lehetővé válik a cipőtalpnak száraz vulkanizáló hő alá való vetése úgy, hogy a teljesen elkészí­tett cipő helyezhető a vulkanizátorba és ugyanoly módon vulkanizálható, mint a Plimsoll cipők. A vulkanizáló folyamat után a cipő le­vehető a kaptafáról, amivel a gyártási eljárás teljesen befejeződik. Ezzel az eljárással nagyobb tartósságú cipőt nyerünk, minthogy az teljesen ho­mogén és részei teljesen összevulkanizá­lódtak. További előnye ennek az eljárásnak,' hogy a gyártáshoz szükségelt tér sokkal kisebb és az ugyanoly méretű gyár sok­kal nagyobb tömegű cipőt képes előállí­tani, mint az eddig ismert eljárással. Az eddig szokásos eljárás szerint ugyanis a cipőnek vulkanizált részét mindaddig a kaptafán kellett hagyni, amíg több réteg ragasztó anyag vitetett föl és gőzölögtetett el, ami a gyártáshoz természetesen arány­lag nagyobb teret és jelentékenyen több kaptafát igényelt. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás „Plimsoll" és hasonló cipőknek bőrtalppal való előállítására, azáltal jellemezve, hogy a cipőtalp a vulkani­záló eljárásnak ellenállóvá tévő előke­zelés (teljes zsírtalanítás) után a cipő­fölsőrészre ragasztatik és azután az egész cipő tétetik ki a vulkanizátor száraz hőj ének. PALLA8 MA/V** TAJWASAO NYOMOÜ* auOMBTEM

Next

/
Thumbnails
Contents