68945. lajstromszámú szabadalom • A visszafutási hosszúság szabályozására szolgáló berendezéssel ellátott folyadékfék lövegekhez

Megjelent 1 916. évi április hó 8 1-én . MAGY. gtaf KIR. SZABADALMI »B&r HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68945. szám. XIX/b. OSZTÁLY. A visszafutási hosszúság szabályozására szolgáló berendezéssel ellátott folyadékfék lövegekhez. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A 67627. ez. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1915 január hó 5-ike és elsőbbsége 1914 február hó 4-ike. A jelen találmány a törzsszabadalomban védett, lövegekhez való folyadékfék további kiképzésére vonatkozik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van bemu­tatva, és pedig az 1. ábra a dugattyúnak és a fékhenger egy részének hosszmetszete, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala mentén vezetett metszete balról nézve, a 3. ábra a 2. ábra 3—3 vonala mentén vezetett metszete fölülről nézve, a 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala mentén vezetett metszete balról nézve, az 5. ábra az 1. ábra 5—5 vonala mentén vezetett metszete balról nézve, a 6. ábra a 3. ábra 6—6 vonala mentén vezetett metszete balról nézve és a 7. ábra, kisebb léptékben, a fék vázlatos ábrázolása. Az (A) fékhengerben a (b2) üreggel biró (B) dugattyú vezettetik (Bl) dugattyúrúdjá­val. Az (A) fékhenger belső falába két pár (al) és (a2) hosszhorony van bevágva, me­lyek olyan emelkedésű csavarvonal szerint haladnak, hogy azon szögtávolság, mellyel mindegyik horony két vége egymáshoz ké­pest el van csavarva, az illető hornyok szélességének felel meg, Az (a2) hornyok szélessége körülbelül az (al) hornyok szé­lességének kétszerese. Az (al) és (a2) hor­nyoknak a (B) dugattyú előtt ós mögött lévő folyadékterekkel való összekötésére a (B) dugattyú két pár (b3, b4) áttörése szol­gál, melyek a (b2) dugattyúüregbe torkolnak és a (B) dugattyú külső falán ugyanazon szélességgel bírnak (a fék hosszirányára keresztben nézve), mint az (al) hornyok. Annak elérésére, hogy a fékező folyadék csak a (bS, b4) áttöréseken át áramolhasson a (B) dugattyú egyik- oldaláról a másikra, a (B) dugattyún két, a fölcsavart (b5, b6) gyűrűk által tartott (C, Cl) tolattyú van forgathatóan, de el nem tolhatóan ágyazva* mely tolattyúk (c2) és (c3) nyúlványaikkal az (al) és (a2) hornyokba nyúlnak be. Ha a (b3, b4) áttörések a főleg az 5. és 6. ábrákon látható helyzetet foglalják el az (al, a2) hornyokhoz képest, melynek a 7. ábrán (I)-gyel jelölt (sraffozott) helyzet felel meg, és a (B) dugattyú visszafutása törté­nik az (x) nyíl irányában, akkor a fékezó­folyadék az (A) fékhenger dugattyúrúdol­daláról az (al) és (a2) hornyokon és a (b3,

Next

/
Thumbnails
Contents