68925. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzószálaknak húzás által való előállításához alkalmas uránium nyerésére

Megjelent 1916. évi április hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68925. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás izzószálaknak húzás által való előállításához alkalmas uránium nyerésére. HUGHES WILLIAM GEORGE FOGORVOS PITTSBU^GBAN. A bejelentés napja 1914 julius hó 25-ike. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi lényegileg tiszta uránium előállítására, melyből húzás által elektromos izzólám­pák vagy világítótestek számára való izzó­szálak állíthatók elő. A jelen találmány szerint készült izzószál szívós, rostos jel­legű és kisebb mértékben van törésnek kitéve, mint a rideg, szetmcsés jellegű anyagból való szálak; az új szál egyúttal kisebb áramfogyasztás mellett nagy vilá­gító erővel bír. A jelen találmány szerint az izzószálak különböző eljárások szerint készülhetnek; a legelőnyösebbn ek látszó eljárás a kö­vetkező: Az urániumfém nyerésére előnyösen 75 súlyrész urániumtetrachloridot, 50 súly­rész (finoman elosztott) fémes nátriumot és 150 súlyrész káliumchloridot veszünk, ezen anyagokat rétegekben porcellán­vagy alundum-tégelybe helyezzük, a té­gely tartalmát pedig klórkáliummal föd­jük le. Ezen tégelyt erre oly nagy vas­tégelybe helyezzük, hogy a két tégely kö­zött köztér marad meg, ezen közbenső te­ret pedig a külső és belső tégely között tiszta, tört vagy szemcsés szénnel kitölt­jük. A vastégelyt erre lezárjuk és az egé­szet fehérizzásra elégséges magas hőmér­sékletre hevítjük föl. Ez therm o-kémiai folyamatot idéz elő azon eredménnyel, hogy fémies uránium képződik, mely a belső tégely fenekén gyűlik össze. Az urániumfém nyerése után azt tet­szőleges temperáló eljárás útján levegő ki­zárásával kiizzítjuk, majd bármely tetsző­leges eljárás segítségével dróttá húzzuk, miáltal az urániumfém az izzószál alakját veszi föl. Az uránium kiizzításának és szállá való húzásának egyik példája a következő: Az izzítás közben az urániumot magas hőmérsékletre, pl. 2000° C-ra hevítjük vagy vákuumban vagy valamely közömbös gáz atmoszférájában vagy oly térben, melyből a levegő gyakorlatilag kiszivatott, azután ugyanazon föltételek között kihűlni hagyjuk. Ha a fém kihűlt és ilyenformán temperált állapotban van, a tiszta fémes állapotban lévő uránium szállá huzatik azáltal, hogy először hornyolt görgők kö­zött járatjuk át, hogy huzalszerű alakját csökkentsük, erre bármely előnyben ré­szesített módon, pl. az előbb megadott el­jáirás útján újra izzítjuk, majd alkalmas pofákon áthúzzuk, mimellett a végső pofa gyémántból vagy más alkalmas drágakő­ből való. i

Next

/
Thumbnails
Contents