68921. lajstromszámú szabadalom • Eljárás falfölületek vakolására

__ Megjelent 1916. évi április hő 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68921. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Eljárás falfölületek vakolására. WEBER CARL MÉRNÖK CHICAGÓBAN. A bejelentés napja 1915 április hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi falfölületek vakolására a vakolatnak nyo­mólég segélyével való fuvatása által. A vakolásnak két ily módja használta­tik eddig. Mindkét eljárás szerint a keve­rék pl. cement és homok nyomólevegő segélyével hajtatik fúvókával ellátott tömlőkön keresztül. Azonban az egyik, a nedves eljárásnál a cement lekötésére szükséges egész vízmennyiséget egy zárt tartályba adják és ezzel oly halmazálla­potba hozzák a vakolatamyagot, hogy könjiyen folyhatik a csöveken keresztül. Azonban az ezen eljárásinál szükséges nagymennyiségű víz a vakolatot igen li­kacsossá teszi, miáltal az kevésbbé felel meg céljának. Ha az adagolt vízmennyi­séget megszorítjuk, úgy az anyag a csö­veikben könnyen megreked és költséges fönnakadásokat okoz. A száraz eljárásnál a vakolóanyagokat száraz por alakjában fuvatjuk a tömlőn keresztül és a vizet csu­pán a fuvókában keverjük hozzá. Ezen eljárás azonban számos hátránnyal bír, melyek közül a legfontosabb talán az, hogy a cemeintalkatrészek a röpítés alkal­mával nem maradnak tapadva az egyéb, pl. homokrészekhez és egyébként is a cementrészek finomam) szétporlasztatnak úgy, hogy a víz azokat nem nedvesíti át egyenletesen, mert a távolság, amelyet a víz és a, cement a fuvókában együtt be­fut ehhez nem elegendő hosszú. Hozzá­járul még a nagy veszteség, amely a szá­raz alakban szétporladó cementporban beáll. A találmány tárgyát képező eljárás ezen két ismert eljárás hátrányainak kiküszö­bölését célozza. A mellékelt rajzban a találmány sze­rinti eljárás végrehajtására, szolgáló ké­szülék van hosszmetszetben föltüntetve. Az (1) adagolótölcsér alatt a (2) tok van elrendezve, mely alsó végén a (3) toldattal van ellátva, amelyhez a (4) tömlő csatlakozik. Ennek végére aiz (5) fúvóka van erősítve, \amelynek vége a: (6) gyűrűalakú kamrával van ellátva, aimely a (6a), a fúvóka torkolata felé kon­vergáló, furatoikon keresztül közlekedik a külső levegővel. A (4) tömlőhöz a (7) víz­tömlő vain kapcsolva, mely a rajzban föl nem tüntetett vízforrásból vezet a (6) kamrához. A (2) tok fölső részében a (2a) hengeres kamra van kiképezve, amelyben a (8) forgótolattyú van ágyazva,

Next

/
Thumbnails
Contents