68866. lajstromszámú szabadalom • Áttevő eljárás kötésnél

szük, akkor az (1) szem a (3) szem so­rába, a (3) szem az (5) szem sorába és minden következő szem két tűvel jobbra tolódik (II sor). Minthogy a (2) szemet nem tettük át, a mástkor az áttett (1) szem baloldalán keletkező, két tűre terjedő hézag csak egy tűre terjedő hézaggá (II sor, 1) csökken, s egy második ugyanilyen hézag lesz az áttett (1) szem jobboldalán (II sor, 4). Az ábrából kitűnik, hogy ekként továibb­kötéskor mindegyik tű magasságában egy­egy hurok keletkezik a további szemek alakítására (III sor). A (IV) sorban az áttévő mozgás a (3) szeminéi kezdődött úgy, hogy a hézagok a munkadarab szé­lesbedésének megfelelően jobbra tolód­nak (IV sor, 3 és 6). A keletkező hézagok külön áttevőkkel esetleg ki is tölthetők. Lényeges, hogy az áttevés folytán kelet­kező hézagokat az áttevésnél kihagyott szemek kitöltik vagy pedig egy szemnyi szélességűre csökkentik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Áttévő eljárás, azáltal jellemezve, hogy egyetlen áttevő műveletben) két vagy több tűn keresztül való áttevésnek le­hetővé tételére az áttevéskor belülről számítva a második szemet vagy még további szemeket nem tesszük át a többivel. 2. Az 1. alatt védett áttévő eljárás kivi­teli módja, azáltal jellemezve, hogy az áttevő tűcsoporthoz két osztásnyi tá­volságban egy vagy több külön áttevő tűt csatlakoztatunk. 3. Az 1. és 2. alatt védett áttevő eljárás kiviteli módja, azáltal jellemezve, hogy áttevéskor az áttevés irányával ellen­kező végen egy vagy több egyes sze­met nem teszünk át a többivel, s így az áttevéskor keletkező hézagokat ki­töltjük vagy pedig csak egy szemnyi szélességű hézagokra csökkentjük. (I rajzlap melléklettel.) PALLA6 RÉSZVÉNY TÁRSA8Á0 N/OMDÁjA aUOAP68Te*

Next

/
Thumbnails
Contents