68866. lajstromszámú szabadalom • Áttevő eljárás kötésnél

> Megjelent 1916. évi április hé 397 -én . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68866. szám. I/h. OSZTÁLY. Áttevő eljárás kötésnél. SCHUBERT & SALZER MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT CÉG CHEMNITZBEN. A bejelentés napja 1914 junius hó 4-ike. Elsőbbsége 1914 májns hó 9-ike. A találmány tárgya eljárás a szemek­nek két vagy több tűn keresztül való át­tevésére kötésnél. A szokásos áttevés úgy történik, hogy bizonyos számú szemet egy tűvel kifelé helyezünk úgy, hogy azon a helyen, ahol a kihelyezés kezdődött, egy tű szabadon marad. Az ekként előálló lyuk nem hat zavarólag és esetleg ki is küszöbölhető úgy, hogy a szabaddá vált tűre a meg­előző sor szemét akasztjuk rá. Több egy­más mellett lévő szemnek áttevése két vagy több tűn keresztül azért nem volt lehetséges, mert ekkor egy helyen két szemre terjedő hézag keletkezett, amely a továbbdolgozáskor lehetetlenné tette a fonál fölvételét további szemképzés cél­jára; ezeken a helyeken úgynevezett futó­szeimek keletkeztek. Ezek a futószemek bizonyos mintázás céljára ugyan célszerűek lehetnek, azon-Ían sima kötött árúban zavarólag hatnak s kikerülendők. Előfordulhat azonban, hogy sima áruk­an is szükség van nagyobb áttevésre, s a kívánt alak az egyszerű folytatólagosan keresztülvitt áttevéssel nem érhető el. Hogy ilyen esetben sima árukban is két vagy több szemen keresztül áttevése­ket eszközölhessünk és futószemeket még se kapjunk, erre irányul a jelen eljárás, amely abban áll, hogy az áttett sort be­felé megszakítjuk és pedig akként, hogy az áttevésnél az utolsó áttevő tű előtt egyes szemeket kihagyunlk. Ha p. o. két vagy három tűn keresztül akarunk áttevóst eszközölni, akkor az első sor előtt egy tűnek megf elelő hézagot kell hagynunk, s erre még egy áttevőtűnek kell következnie. Amint az ábrából kitetszik, a futósze­mek keletkezését ily módon kikerüljük, mert két tűre terjedő héziag nem áll elő, hanem egy vagy több szemmel elválasz­tott két helyen egy-egy szemnyi széles­ségű hézag keletkezik. Az áttevés az (A—B) vonlaitól jobbra eső részen eszközlendő, amely az (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) szemeket foglalja magában. Az áttevő úgy van kiképezve, hogy az (a) áttevő tű az (1) szemre hat, a (2) szem magasságában nincs áttevő tű, s ezután a (3) szemtől kezdődőleg minden további átteendő szem előtt egy-egy (b, c, d, e, f) áttévő tű van. Ha most az (I) sor elké­szítése után a szemeket két tűvel áttesz-

Next

/
Thumbnails
Contents