68676. lajstromszámú szabadalom • Gőzgyüjtőszekrény gőztúlhevítőkhöz

Megjelent 1916. évi február hé 89-én. ___ MAGY. KIR. SZABADALMI jjs|f f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68676. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Gözgyüjtő szekrény gőztúlhevitőkhöz. SGHMIDT'SCHE HEISSDAMPF-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG CASSEL-WILHELMSHÖHEBEN. A 64267. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1913 junius hó 14-ike. A jelen találmány gőztúlhevitőkhöz való, a törzsszabadalomban ismertetett gőzgyűjtő szekrény javítására vonatkozik. A törzsszabadalom találmányi gondolata abból áll, hogy a hosszesatornák, melyek a telített és a túlhevített gőz keresztkamrái­nak egymással való összekötésére szolgál­nak, ezen keresztkamrák és a csőfal közt vannak elrendezve. A túlhevítő csövek emellett alulról torkolnak be a keresztkam­rákba, melyek közvetlenül egymásmelleit feküsznek, vagy egymástól közökkel, légte­rekkel lehetnek elválasztva. A jelen találmány célja a törzsszabada­lomban ismertetett gőzgyűjtőszekrény né­hány javított foganatosítási alakjának létre­hozása. Ezen javított gőzgyűjtőszekrényt az jellemzi, hogy az egyes keresztkamrák hé­zagokkal vannak egymástól elválasztva, melyeken a megerősítő csavarszögek men­nek keresztül, mimellett e hézagok mind, vagy majdnem mind, elül nyitva vannak. A jelen új gőzgyűjtőszekrény tehát azon előnyt nyújtja, hogy a légterek elül mind, vagy majdnem mind nyitva vannak úgy, hogy a megerősítő csavarszögek eltávolítása anélkül eszközölhető, hogy a csavaranyákat teljesen el kellene távolítani. A mellékelt rajzon az 1—3. ábrákon a találmány tárgya néhány foganatosítási pél­dájában vázlatosan van bemutatva. A gőz­gyűjtőszekrény több (a) keresztkamrával bír a telített gőz és több (b) keresztkamrá­val a túlhevített gőz számára, mely kamrák egymással váltakoznak. A kamrák fenekében (c) lyukak vannak elrendezve, melyekbe a túlhevítő elemek (csövek) végei torkolnak. Az (a) és (b) kam­rák egymással, külön-külön egy-egy hossz­csatorna útján vannak összekötve. Az (a) kamrák, egy (f) csődarab segélyével, a ka­zán gőzterével, a (b) kamrák pedig, két kü­lön csődarab segélyével, melyek az 1. ábrán nincsenek föltüntetve, a gép hengereivel vannak összekötve. A gép hengereihez ve­zető csődarabok rendszerint a gőzszekróny két végén vannak elrendezve. E csődarabok természetesen valamely más helyen is lehetnek elrendezve, pl.'a túlhe­vített gőzhöz való, a gőzgyűjtőszekrény vé­gétől számított második (b) keresztkamrán, amint pl. a 2. és 3. ábrákból látható. Az (a) és (b) keresztkamrák egymástól (p) közök (léghézagok) segélyével el vannak választva. E hézagokon a (j) szögek van­nak keresztülvezetve. A (j) szögeket tehát

Next

/
Thumbnails
Contents