68557. lajstromszámú szabadalom • Fordítókorong

Megjelent 1916. évi január hé »9-én. ' MAGY. KIR. SZABADALMI jBh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68557. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Fordítókorong. JOSEPH VÖGELE, FABRIK FÜR EISENBAHNBEDARF CÉG MANNHEIMBEN. A bejelentés napja 1914 április hó 7-ike. Találmányunk vasúti célokra szolgáló fordítókorongokra, főleg pedig olyanokra vonatkozik, amelyekkel mozdonyok fordít­hatók meg. Az eddigelé általánosan szokásos fordító­korongszerkezeteknél a fordítókorong sza­badon lengöen egy igen erős középponti csapon nyugszik, amelyen vagy amely körül az foroghat; a forditókorong főtartóinak végein görgők vannak, melyek csak akkor támaszkodnak a hozzájuk tartozó koszorúra, ha a fordítókorong meg van terhelve, pl. egy mozdony van azon. Ily fordítókorong főtartói sztatikailag határozatlanul vannak alátámasztva. Ezen szerkezet hátrányai a következők: a főtartók végein egy teher­mentesítőberendezés szükséges, hogy a for­dítókorongon és a talajon levő sinek a jár­műveknek a fordítókorongra való érkezése­kor egyenlő magasságban maradjanak; a forditókorongok főtartóinak igen magasak­nak és ennek megfelelően a fordítókorong gödrének igen mélynek kell lennie; a for­dítókorong magassági helyzetét pontosan be kell állítani, és állandóan ellenőrizni, a for­dítókorong alapzatának egyenlőtlen sülye­dései pedig a forgatáskor nagy mozgási el­lenállásokat sőt üzemzavart okoznak. Találmányunk ezen hátrányokat kiküszö­böli; a jelenleg szükséges nagy átmérőjű fordítókorongok szerkezetét javítja és egy­szerűsíti, a már meglevő kisebb fordítóko­rongok átalakítását vagy megnagyobbítását megkönnyíti. Ezt találmányunk szerint az­által érjük el, hogy mindegyik fordítókorong­főtartó legalább két tartórészből áll, melyek egymással össze vannak kötve és a főtartók egy függélyes keresztsíkjában fekvő víz­szintes forgási tengely körül mozoghatnak. A csatolt rajzon a találmánynak több példaképen vett foganatosítási alakja van föltüntetve; az 1. és 2. ábra egy keresztülmetszett főtar­tókkal biró fordítókorong oldalnézetét és alaprajzát; a 3. és 4. ábra egy második foganatosítási alaknak részben metszett oldalnézetét és alaprajzát és az 5. ábra a 4. ábra 5—5 vonala szerint vett metszetét; a 6. és 7. ábra egy harmadik foganatosít ási alak (jobb felének) oldalnézetét és alapraj­zát; a 8. és 9. ábra egy negyedik foganatosítási alak oldalnézetét és alaprajzát (részben metszetben); a

Next

/
Thumbnails
Contents