68542. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárok meghajtása lánc- és fogaskerekek nélkül

2 — Nagy előnye ezen hajtószerkezetnek, hogy a kerékpár szabadon futó nélk&l is szabadon futtatható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kerékpár, jellemezve egy, a kerékpár hátsó tengelyére erősített kőnyökrúd és ezzel kapcsolatos tolattyúrúd által, mely a kerékpárváz alsó részén kikép­zett egy furatában vezetve oldható •kötéssel van a mellső vázra szerelt haj tó tárcsákban mozgó tolaltyúra föl­erősítve, miáltal a tolatlyúnak a liajtó­tárcsán lévő és a hajlókorongra föl­erősített lábítókkal való mozgásba­hozatalával egy egyenes vezetékben vezetett és körbeírt szabályos hatszög körülforgatása által előidézett hullám­mozgás létesül, mely hullámmozgás átadódva a dugattyúval kapcsolatos tolattyú és könyökrúdra az egész ke­rékpár tovagördülését idézi elő. 2. Az 1. alatt igényelt kerékpár, jelle­mezve egy kőnyökrúd és az azzal kapcsolatos tulattyúrúd, valamint a dugatlyútest által, melyek az egyenes síkú mozgás átvitelére szolgálnak. 3. Az 1. és 2. alatt igényelt kerékpár, jel­lemezve azáltal, hogy a hajtótárcsás hatszögű kivágású befelé domboruló körívekkel bírnak oly célból, hogy a lökláv túlságos kicsinysége s evvel kapcsolatos szerkesztési nehézségek elkerültessenek. 4. Az 1—3. alatt igényelt berendezés, jel­lemezve forgókorongoknak közepén négyszögletes lyukkal biró' egyszerű nyúlványa által, melyben a tengely két vége ágyaztatik, homlokfölületén pedig a hajtásra szolgáló lábítók van­nak fölszerelve. 5. Az 1-4. alatt igényelt kerékpár, jelle­mezve azáltal, hogy a hajtószerkezet tengelye egy, a (9) csővázon megerő­sített acélhüvelyben van ágyazva azon célból, liogy a hajtószerkezet kellően megtámasztassék. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 RÉSZVÉNY T/,R6AS^G NYOMOÁJA BULAfu-iSft

Next

/
Thumbnails
Contents