68517. lajstromszámú szabadalom • Többhengeres égési erőgép

Megjelent 1916. évi január hó 22-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68517. szám, V/d/2. OSZTÁLY. Többhengeres elégési erőgép. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN, Az 56634. az. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 augusztus hó 28-ika és elsőbbsége 1913 augusztus hó 30-ika. A találmány tárgya oly többhengeres el­égési erőgépekre vonatkozik, melyeknek kevesebb töltőszivattyújuk van, mint munka­hengerük és melyek a munkahengereket és a töltőszivattyút, illetve töltőszivattyúkat körülzáró és azok közös tartótestéül szol­gáló fölvevő tokkal vannak ellátva. A talál­mányt az jellemzi, hogy a fölvevőtok gép­alaplapként van kiképezve. Hogy az újítással járó előnyöket szembe­ötlőbbé tegyük, a rajzon egy ellendugattyús erőgép régi és új kivitelét ábrázoltuk. A rajzon (a) és (b)-vel két, egy vízalatt­járó hajóba beépített többhengerű elégési 1 erőgép van jelölve. A régi kivitelnél a munkahengerekkel összekötött közös (d) öb­lítőlégföl vevő az (e) alaplapon oszlopok segé­lyével nyugszik, n.ely a forgattyútengely csapágyát tartja és az alépítményként szol­gáló (f) tartókkal csapok által van szilárdan összekötve. A gép ezen fölállítási módja nemcsak sok helyet foglal el, mely pedig hajókban és különösen vízalatti járműveknél csak kis mértékben áll rendelkezésünkre, hanem még azzal a hátránnyal is jár, hogy a súlypont magas fekvése következtében úgy az alap­lapnak az alépítményhez, mint a munka­hengernek az alaplaphoz való megerősíté-. sét nagyon szilárdnak kell kiképezni. Hajók­nál továbbá még hátrányos az is; hogy a forgattyútengely aránylag magasan és a hajófaltól meglehetősen távol fekszik. Előnyösebb a gépet súlypontjának köze­lében a forgattyútengely fölött alátámasz­tani. Ez esetben azonban nem elég, ha — mint egy ismerötes kivitelnél — alátámasz­tásul egyes a géptestből kinyúló karokat alkalmazunk, mert ezek a gépágyazásnak a kívánatos szilárdságot semmi esetre sem kölcsönözhetik. Ezzel ellentétben sokkal biztosabb állást és nagyobb szilárdságot nyerünk kisebb szerkezeti magasság mellett, ha a gépet a forgattyútengely fölött támasztjuk alá és gépalapként az 56634. számú törzsszabada­lom szerinti fölvevőtokot használjuk. Az ilyen fölvevőtoknak oly nagy ellenállási tényezője van, hogy a régi kivitelnél szük­séges (fj alapzat teljesen mellőzhető. A rajzon jelzett erősségű alapzat a szintén ismeretes, egyes támasztókarokkal ellátott gépnél sem nélkülözhető, mert ezeknél a keret nem bír kellő szilárdsággal. Az új kivitelnél a (h) tartók arra valók, hogy a gépet a hajófaltól a forgattyúhajtás

Next

/
Thumbnails
Contents