68453. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas automobilkerék

Megjelent 1915. évi december hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68453. szám. XX,/c. OSZTÁLY. Rugalmas automobilkerék. HALLAY JÁNOS NAPSZÁMOS SARKADON. A bejelentés napja 1914 augusztus hó 13-ika. Jelen találmány tárgya rugalmas automo­foilkerék, mely a könnyen megsérülő és ke­véssé üzembiztos légtömlőt nélkülözlietővé teszi. Lényege, hogy a kerék kerületét szá­mos sugárirányban osztott, rugalmasan ágya­zott részből állítja össze, melyek kis töme­gűek és a lökőhatások folytán egymástól függetlenül kitérhetnek. Mellékelt rajzon látható jelen találmány •egyik példaképeni kiviteli alakja: 1. ábra a taláímány részleges oldalnézetét, ill. függélyes metszetét, 2. ábra pedig metszetet 1. ábra 2—2 vo­nala szerint, nagyobb léptékben tüntet föl. A (b) küllők (c) peremhez kapcsolódnak, melyhez két oldhatóan megerősített (e, e) oldalperem csatlakozik, melyek között su­gárirányban mozgékonyan vannak vezetve az egyes (f, g) futófölületrészek, melyek az (f) burkolatból és az abba beütött (g) tömör­gumiból állnak. Az (f) burkolatoknak (h) kengyelalakú nyúlványa van, melyen az (e) oldalperemek között elrendezett és (k) csa­varokkal rögzített (i) vezetőhüvely nyúlik át, mely egyúttal megszabja az (f, g) ré­szeknek szélső külső helyzetét. Kifelé az (f, g) részeket két-két (1) rúgó szorítja, me­lyek a (c) peremnek támaszkodnak. A (c) perem maga is szerelési okokból két, a tengelyre merőleges, síkban osztott (c, c') részből áll, melyeket (d, d') csavar­kötés egyesít, mely egyidejűleg az (e, e) oldalperemeket is hozzáerősíti. A találmány működési módja az eddigiek alapján világos. A kerekek alsó részét érő lökőhatások folytán az (f, g) futótalprészek (1) rugók ellenében rugalmasan lefelé mo­zoghatnak, miáltal a pneumatikot működé­sükben és hatásukban teljesen helyettesítik. Jelen találmány a példaképen bemutatott kiviteli alaktól számos eltéréssel is készít­hető, anélkül, hogy ezáltal lényegében vál­tozást szenvedne. SZABADALMI IGÉNY. Rugalmas automobilkerék, azáltal jelle­mezve, hogy a keréknek futótalpa szá­mos sugárirányban osztott (f, g) kerület­részből áll, melyek sugárirányban ve­zetve vannak és melyeket szélső hely­zetükben a keréktengely irányában való kilengés ellen (I) rugók támasztanak meg. (1 rajzlap melléklettel.) PAU-A8 RÉSZVÉNtTÁDSMAí NYOMDÁJA BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents