68423. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló horog istrángok, láncok, húzókötelek és effélék számára

Megjelent ,1915. évi december hé 39-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68423. szám. XX/d. OSZTÁLY. Kapcsolóhorog istrángok, láncok, húzókötelek és effélék számára. BIELER OTTÓ NYUG. HADNAGY BERLIN/M WESTENDBEN. A bejelentés napja 1915 február hó 15-ike. A jelen találmány tárgyát isirángok, láncok, húzókötelek és effélék számára szolgáló kapcsolóhorog képezi, melynek segélyével a kikapcsolás még erősen meghúzott istráng vagy kötél mellett is gyorsan és minden erőmegfeszítés nélkül lehetségessé válik. Ezen célból a horog­nak a láncszemek beakasztására szolgáló rövid helytálló része ismert módon a húzás irányára függélyes irányban kissé rézsútosan le van hajlítva, minek folytán a horgot záró elem kikapcsolása után a láncszemek önműködően lecsúsznak. Az ismeretes elrendezésnél a záróelem tengely körül forgatható emeltyű gyanánt van kiképezve, mely tehát könnyen berozsdá­sodik. Ezen hátrány a jelen találmány szerint azáltal van kiküszöbölve, hogy a záróelem egy, a horog lehajlított részén csuklós — minden irányban mozgat­ható — tag gyanánt van kiképezve. Mellékelt rajz a találmány szerinti kapcsoló horgot néhány foganatosítási alakjában tünteti fői, még pedig az 1. ábra az egyik foganatosítási alak elölnézete, a 2. ábra fölülnézete, míg a 3- 5. ábrák további foganatosítási ala­kokat mutatnak. A kapcsolóhorog lényegében az (a) kengyelből áll (1. és 2. ábrák), melynek a húzás irányában kissé rézsútosan ha­ladó (al) végéhez a (c) záróelem minden irányban forgathatóan csuklósan van erő­sítve. Az (a) kengyel illetve ennek (al) vége röviddel a (d) vonóláncok támadás­pontja mögött meg van szakítva úgy, hogy a lánc mindenkor leeshetik. Ennek megakadályozása végett az (al) kengyel végen az (e) szem van kiképezve, melybe a (c) záróelemnek (f) szeme minden irány­ban elforgathatóan be van akasztva. A (c) záróelemnek másik lapos, szabad vége az (a) kengyel szabad végén kiké­pezett (g) horonyba van vezetve ér. eb­ben a szíjjal ellátott (i) gombbal vagy más effélével biztosítva, mely egy, a két részen közösen átjáró (h) furaton van keresztül húzva. A (g) horony útja és a (c) elemnek lapos vége rézsútos úgy, hogy a horony feneke a (c) elemnek a (g) horonyba való vezetés után helytálló ütközőül szolgál. Miként az 1. és 2. ábrákból látható, az (a) kapcsolóhorognak hátsó oldálán a (b) lap van elrendezve, mely a járommal való összeköttetésre szolgál. A 3. ábrán föltüntetett foganatosítási

Next

/
Thumbnails
Contents