68420. lajstromszámú szabadalom • Fölvonó-, szél- és futócsövek malmok számára

Megjelent ,1915. évi december hé 39-én. MAGY. KIR. SZABADALMI VÉÉ HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68420. szám. X i. OSZTÁLY­Fölvonó-, szél- és futócsövek malmok számára. TÖRTELI JÓZSEF FAKERESKEDÓ MAGYAR-KANIZSÁN. A bejelentés napja 1914 junius hó 16-ika. A jelen találmány a malmokban jelen­leg használatos facsöveknek oly csövek­kel való pótlását célozza, amelyek egy­felől könnyen és olcsón előállíthatók, másfelől pedig tűzveszéllyel szemben tel­jes biztonságot nyújtanak. A találmány szerinti csövek egyes ele­mekből vannak összeállítva, melyek együt­tesen kör-, négyszög- vagy más kívánt keresztmetszetű csöveket alkotnak s az egyes elemek tűzálló anyagból, pl. azbeszt­cementlapokból vannak sajtolás útján vagy más alkalmas módon előállítva. A találmány szerinti csöveknek néhány kiviteli alakját a mellékelt rajz tűnteti föl keresztmetszetben. Az 1. ábrán látható cső két félkörszelvényű (a) elemből van összetéve, melyek hossz­éleiksn egyenes (b) karimákkal birnak és ezen karimák (c) csavarok, szögecsek vagy másféle segélyével vannak szorosan egymáshoz foglalva. A csőelemek szel­vénye természetesen a félkörnél kisebb is lehet, amely esetben a teljes cső keltő­nél több szelvényből fog állni, amellett pedig a csőelemek szelvénye nemcsak körív, hanem másféle görbe vonal alak­jával is bírhat. A 2. ábrán látható cső két U-szelvényű (d) elemből áll, melyek széleiken ugyan­csak egyenes (b) karimákkal vannak el­látva és (c) csavarok segélyével foglaltat­nak össze. Az U-szelvényű elemek helyett természetesen más tetszőleges törtvonalat képező szelvényű elemek is alkalmazha­tók s a teljes cső a négyszögletestől el­térő keresztmetszettel is bírhat. A 3. ábra szerinti' kivitel csőelemei (e) síklapokból állnak, melyek széleiken (f) szögsinek és (g) csavarok segélyével van­nak csövekké összefoglalva. Magától értetődik, hogy a föltüntetett alakokon kívül még számos más kivitel is lehetséges a találmány lényegének érin­tése nélkül, amely abban áll, hogy a csö­vek görbevonal-, törtvonal- vagy egyenes szelvénjű elemekből vannak összetéve, melyek széleikkel egymáshoz illesztve zárt keresztmetszetű csöveket alkotnak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fölvonó-, szél- és futócsövek malmok számára, jellemezve tűzálló anyagból, pl. azbesztcementből készült, görbe­vonal-, törtvonal- vagy egyenes szel­vényű csőelemek által, melyek szé)'

Next

/
Thumbnails
Contents