68414. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a ricinstearolsavdijodid kristályos észterének előállítására

Megjelent 1915. évi december h6 28-én. MAGY. SZABADALÍMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 68414. szám. IV/h/2. OSZTÁLY. Eljárás a ricinstearolsavdijodid kristályos eszterének előállítására. J. D. RIEDEL AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN-BRITZBEN. A bejelentés napja 1915 március hó 12-ike Elsőbbsége 1914 március hó 13-ika. A ricinstearolsavdijodid eszterei közül •eddig csak a metilesztert állították elő kissé sárgásszínü olaj alakjában (lásd Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 46. kötet 2091. oldal). Azt találtuk, hogy a szokásos módon előállított etileszter köny­nyen kapható szilárd, kristályos alakban, ami a metileszter említett tulajdonságaira való tekintettel nem volt minden további nélkül várható. Az etileszter gyógyászati célokra alkal­mas. 1. Példa: Ricinstearolsavdijodidot fölös abszolút al­koholban oldunk, az oldatot hidegen sósav­gázzal telítjük és a reakciókeveréket néhány órán át magára hagyjuk. Ezután vízzel csapadékot képezünk, a kiválasztott észtért ismételten vízzel kimossuk és megszárítás után alacsony hőfokon forró benzinből át­kristályosítjuk. Az észtért ily módon jól ki­alakult, 31°-on olvadó kristály tűk alakjában kapjuk. Az új vegyület vízben oldhatatlan, viszont csaknem minden szerves oldószer­ben könnyen oldódik. 2. Példa: 160 g. rieinstearolsavetileszternek jégecet­ben való koncentrált oldatához 125 g. jódot adunk. Csekély mértékű melegítés közben való t—2 órai keverés után a jód teljesen föloldódik. A sötétbarna színű oldatból némi állvahagyás után vízzel csapadékot képezünk és a kiválasztott olajat kimossuk; az olaj lehűlésnél igen gyorsan megdermed és spirituszból vagy ligroinból átkristályosít­ható. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a ricinstearolsavdijodid kristályos eszterének előállítására, azáltal jelle­mezve, hogy ricinstearolsavdijodidot eti­leszterré alakítunk át vagy a ricinstearol­sav etileszteréhez a tekintetbe jövő mód­szerek szerint jódot kapcsolunk. •4LLA» RÉCZVÉNYTÁR8ASÁ0 NYOMOAJA BUOAPKSTE*

Next

/
Thumbnails
Contents