68380. lajstromszámú szabadalom • Berendezés konzerveknek kemény spiritusszal való fölmelegítésére

Megjelent 1915. évi december hó 32-én. MAGY. SZABx\DALMl KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68380. szám. II/h. OSZTÁLY­Berendezés konzervéknek kemény spiritusszal való fölmelegítésére. FtJRST SÁNDOR OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK, KIR. MŰSZAKI TANÁCSOS ÉS BÖRÖCZ JÓZSEF OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK, IPARISKOLAI TANÁR KASSÁN. A bejelentés napja 1915 febraár hó 25-ike. A berendezés áll: (B) spiritusztégelyből és (C) vékony lemezből préselt állványból (háromlábból). A spiritusztégely mellékelt rajzon föltüntetett módon a konzervdoboz bemélyített fenekébe illeszkedik. A tégely­ben lévő kemény spiritusz elpárolgását az­zal akadályozzuk meg, hogy a tégely beil­lesztése után a fenék és tégely között mu­tatkozó hézagot viasszal vagy parafinnal kitöltjük. A háromlábnak a konzervdoboz fenekéhez illeszkedő középső része egyrészt a behelye­zett spiritusztégelynek kiesését akadályozza meg, másrészt pedig azt a célt szolgálja, hogy a konzervdoboz fölmelegítése alkal­mával a spiritusztégely rajta (ezen a kö­zépső részen) helyeztessék el. Á (C) három­láb a konzervdoboz köpenyéhez szorosan hozzásimul, a lábaknak fölső végei, pedig a •doboz födőlapjára vannak ráhajlítva. Használat alkalmával a háromláb lemezei a konzervdobozról lehajlítandók, a spiritusz­tégely a doboz fenekéből a (D) lemeznél fogva kihúzandó, a háromlábnak pedig kéz­zel való hajlítás útján adjuk meg a hasz­nálatnak legjobban megfelelő és tetszés szerint változtatható alakot. Ugy a spiritusztégely, mint a háromláb préselés útján vékony lemezből állíttat­nak elő. A berendezés minimális súly és minimá­lis előállítási költség mellett minimális he­lyet foglal el. Ezen tulajdonságainál fogva minden egyes konzervdobozhoz hozzáadható s mivel pedig a kemény spiritusz a spiritusztégelynek viasszal vagy parafinnal való körülöntése folytán hermetice el van zárva, évek múlva is használható. A készülék bármely nagyságú és alakú konzervdobozra alkalmazható. A készülék természetesen teafőzéshez, levesmelegítéshez s általában mindennemű folyadék vagy híg étel fölmelegítéséhez is használható. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés konzerveknek kemény spiritusz­szal való fölmelegítésére, jellemezve az­által, a) hogy a spiritusztégely a konzervdoboz bemélyített fenekébe illeszkedik,

Next

/
Thumbnails
Contents