68292. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hideg állapotban megszilárduló anyagok kisajtolására

Megjelent 1915. évi december hó 11-éu. MAGY ^ KIK. SZABADALMI jRm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68292. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Eljárás hideg állapotban megszilárduló anyagok kisajtolására. WALCKHOFF ERNST GYÁROS MERSEBURGBAN. A bejelentés napja 1914 május hó 4-ike. Elsőbbsége 1914 március hó 23-ika. Zsír, szirup, viasz, stb. tartalmú, szóval olyan anyagokat, amelyek hideg állapot­ban megszilárdulnak, közönségesen, vagyis ugyanúgy szokják kisajtolni, mint a más egyéb termékeket. A sajtolandó anyagot beöntik a hideg fémsajtolóba és a munkát lehűlés elleni védelem nélkül végzik. Ilyen­kor az illető anyagok gyorsan megszilár­dulnak, (megmerevednek, megkörmednek, szívóssá válnak) és ezáltal a kisajtolás hatásfoka .erősen csökkenni fog. Jelen találmányomnak az a célja, hogy ezen hátrányt kiküszöbölje. Jelen találmány lényegében abban áll, hogy mielőtt az illető anyagot a saj tolóba beöntenők, a sajtolótér aljára forró vizet töltünk, amelynek föl­szálló gőzei a sajtolóteret, valamint a saj­tolandó anyagot tartósan melegen tartják. Az előre beöntött forróvíz szintje fölé tesszük a sajtolólapot, szűrőkosarat stb. és a kisajtolandó anyag beöntése után elzár­juk a sajtolóteret. A zárt sajtolóban a forróvíz melege sokáig megmarad úgy, hogy a sajtolás fönnakadás nélkül történ­hetik és a sajtolás kiadóssága tökéletes leszen. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás hideg állapotban megszilárduló anyagok kisajtolására, jellemezve azál­tal, hogy az illető anyagoknak a sajtó­iéba való beöntése előtt a sajtolótér aljára forró vizet töltünk, amelynek föl­szálló gőzei a sajtolóteret, valamint a kisajtolandó anyagot tartósan melegen tartják. °»UA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPMTW.

Next

/
Thumbnails
Contents