68173. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cement és hasonló anyagok égetésére

><r;* • v^'* -Megjelent 1915. évi augusztus hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68178. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Eljárás cement és hasonló anyagok égetésére. G. POLYSIUS CÉG DESSAUBAN. A bajelentéa napja 1914 julius bó 21-ike. A találmány cementnek és hasonló anya­goknak olyan forgókemencékben való ége­tésére vonatkozik, melyeknél egy egységes forgócsőben megy végbe úgy az égetés, mint a lehűtés. Az eddigi ilyen eljárásoknál vagy mélyen a kemencébe nyúló, rendszerint vastag öntöttvasból álló és esetleg tűzálló bélés­sel ellátott fúvóka alkalmazása révén érték el azt, hogy a zsugorító körzet mélyen a kemence belsejében létesült, vagy pedig rövid fúvókát alkalmaztak, de a tüzelő­anyagot igen magas nyomással fújták be úgy, hogy a zsugorítás ez esetben is mé­lyen a kemence belsejében ment végbe. A zsugorító körzet és a forgócső kibocsátó oldala között a távolság ilyen módon akkora lett, hogy a zsugorító körzetben kiégetett anyag a kiömlőnyílásig való eljutása köz­ben a kürtő vagy ventilátor révén beszívott s az égés táplálására szolgáló levegő által eléggé lehűttetett. A találmány célja az, hogy ezen eljárás­nál a kiégetett anyag és a hűtőlég közti hőcserét tökéletesítsük, mert mennél töké­letesebben és gyorsabban megy végbe e hőcsere, annál jobban vezethető az égetés-E célból a találmány értelmében a forgó­cső kiürítő vége közeieben a kemencefaltól a kemence belseje felé terjedő s a hőcserét elősegítő anyagból, pl. vasból álló hőcsere­testeket építünk be, melyek a kiégetett klin­kerrel ériatkezve, attól a meleget elvonják s azután e meleget a beszívott levegőnek adják át. Alkalmaztak ugyan eddig is a külön hűtődobokban vaslapátokat, ezek azonban nem terjedtek a hűtődob egész hosszán végig, s nem befolyásolhatták előnyösen az égetést, mert a hűtőcső az égetőcsőtől el volt különítve. Az egységes forgókemencében e hőcsere­testeknek lényegesen eltérő szerep jut, mert a hűtőlevegő és a klinker közötti fokozott hőcsere révén elősegítik azon ismert segéd­eszközök hatását, melyek az egységes cső­ben való égetést és hűtést lehetővé teszik. Az eddigi egységes forgócsöveknél magas nyomással vagy hosszú fúvókával kellett dolgozni, hogy a klinker kellően lehűtve hagyja el a forgócsövet; a találmány sze­rinti hőcserélőtestek alkalmazása intenzivebb hűtést idézvén elő, ugyanezen célt szolgálja, tehát a fönt említett segédeszközök hatását támogatja. A régebbi hűtődobokban alkalmazott la­pátok egyébként nem arra szolgáltak, hogy a hőcserét közvetítsék, hanem csak arra,

Next

/
Thumbnails
Contents